Arbetsmiljöforum diskuterade hot och våld i arbetslivet

Publicerad

Som en del av regeringens arbetsmiljöstrategi bjuder Arbetsmarknadsdepartementet regelbundet in till Arbetsmiljöforum. Syftet med forumet är att tillsammans med arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra relevanta aktörer följa upp och löpande diskutera åtgärder på arbetsmiljöområdet. Vid det senaste mötet stod arbetet mot hot och våld i arbetslivet i fokus. Dessutom lyftes återgången till arbetsplatsen efter pandemin och den nationella vaccinationsveckan.

Mattias Landgren, statssekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.
Mattias Landgren, statssekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson. Foto: Regeringskansliet.

Förekomsten av hot och våld i arbetslivet har visat sig vara större inom vissa branscher på arbetsmarknaden, exempelvis i skolan, hälso- och sjukvården, omsorg, anställda inom detaljhandeln. Under senare år har det kommit rapporter om att allt fler myndighetsanställda blir utsatta för hot och våld i sitt arbete.

- Det är helt oacceptabelt att de som har till uppgift att hjälpa och skydda andra i samhället utsätts för våld och hot. Det är inte enbart ett arbetsmiljöproblem utan i förlängningen även ett angrepp på det demokratiska samhället, säger statssekreterare Mattias Landgren.

Med anledning av att pandemiläget i Sverige har gått in i en ny fas lyfte Arbetsmiljöforum även frågor kopplat till Covid-19 och återgång till arbetsplatser. Fram till den 1 mars har nästan 20,5 miljoner vaccindoser delats ut i Sverige. Men fortfarande är ca en miljon personer över 12 år ovaccinerade. För att få fler att vaccinera sig har regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en nationell temavecka. Temaveckan genomförs den 14 – 20 mars.

- Oavsett om arbetet framöver kommer att ske på distans eller om den fysiska närvaron ökar på arbetsplatsen så ska alla ha en trygg och säker arbetsmiljö. När vi nu gått in i en ny fas i pandemin och allmänna åtgärder för att minska smittspridningen har upphört, är det särskilt viktigt skydda dig själv och andra. Det är fortfarande viktigt att vaccinera sig mot covid-19, säger statssekreterare Mattias Landgren.

En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021–2025

Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. I denna strategi tydliggörs politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. En säker och utvecklande arbetsmiljö är centralt för en väl fungerande och livskraftig arbetsmarknad.