Artikel från Justitiedepartementet

Den omfattande flykten från Ukraina kallar migrationsministrarna till ett extra möte

Publicerad

EU-ländernas migrationsministrar träffas i Bryssel den 28 mars för ett extrainsatt möte. Samordning, stöd och andra frågor med anledning av att över 3,5 miljoner människor är på flykt från Ukraina är mötes fokus. Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman företräder Sverige.

Anders Ygeman vid pressträff i Brysssel
Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman företräder Sverige på det extrainsatta mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 28 mars. Foto: Sveriges EU-representation

Den 4 mars beslöt EU att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det ger ett omedelbart tidsbegränsat skydd till medborgare i Ukraina och tredjelandsmedborgare som varit skyddsbehövande i Ukraina.

Mötet kommer att handla om materiellt och finansiellt stöd till medlemsstaterna, uppföljning och samordning av resor och transporter av skyddsbehövande inom EU och om överföringar av skyddsbehövande från Moldavien till EU. Kontroll vid yttre gräns och säkerhetsaspekter kommer också att tas upp. Europol väntas ge en lägesrapport om cyberhot, organiserad brottslighet och människohandel kopplat till situationen i Ukraina.

Regeringen välkomnar att det franska ordförandeskapet har tagit initiativ till ett extrainsatt möte eftersom EU behöver stå enat i mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Regeringen vill se en stark EU-samordning. Regeringen anser att det bland annat finns behov av klargöranden som gäller genomförandet av massflyktsdirektivet. Det handlar till exempel om registrering, rörlighet inom EU, rättigheter och säkerhetsaspekter.

Regeringen står fast vid att Sverige ska ta sin del av ansvaret för människor på flykt och förväntar sig att andra medlemsstater också gör det. Sverige bidrar också i gemensamma stödinsatser.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för extrainsatt möte i rådet för rättliga och inrikes frågor

Mer om det extrainsatta mötet i rådets för rättsliga och inrikes frågor

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.