Artikel från Justitiedepartementet

Det svensk-finska samarbetet inom krisberedskap fungerar väl

Publicerad

Justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson hade den 16 mars överlägg­ningar med Finlands inrikes­minister Krista Mikkonen. Det var första upp­följande minister­mötet inom ramen för den avsikts­förklaring om för­djupat sam­arbete inom kris­beredskap, civilt försvar och rädd­nings­tjänst som länderna under­tecknade för drygt ett år sedan.

  • Finlands inrikesminister Krista Mikkonen, till vänster, och Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson vid ett öppet möte på Hanaholmen i Finland, 16 mars 2022.

    Foto: Hanaholmen

  • Finlands inrikesminister Krista Mikkonen och Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson vid ett öppet möte på Hanaholmen i Finland, 16 mars 2022.

    Foto: Hanaholmen

Under mötet konsta­terades att sam­arbetet fungerar väl och det både bör fortsätta och för­djupas inom flera områden, både bilate­ralt och inom Norden. Ett exempel är avtal inom rädd­nings­tjänst i gräns­nära kommuner där sam­arbete har funnits länge men där båda länderna gärna ser en utveckling.

Ministrarna disku­terade även hur båda länder kan få bäst nytta av partner­skapet med Nato, särskilt när det gäller kris­beredskap och sam­arbetet mellan det civila och det militära.

En fråga som den finska ministern Krista Mikkonen tog upp var hur arbetet med frågor om kris­beredskap och förmågan till åter­hämt­ning efter kriser kommer att bedrivas under det svenska EU-ordförande­skapet våren 2023. Sverige ser fram emot att ha en nära dialog med Finland och tar gärna del av de lärdomar som gjordes under det finska EU-ordförande­skapet hösten 2019. Sveriges förhopp­ning är att också kunna dra nytta av synergier med det redan etable­rade Haga­samarbetet inom Norden, särskilt målen som gäller klimat­föränd­ringar, under Sveriges ordförande­skap 2023.

I samband med besöket till Finland träffade justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson även Finlands kommu­nikations­minister Timo Harakka och justitie­minister Anna-Maja Henriksson för separata överlägg­ningar om cyber­säkerhet och inter­nationellt samarbete.

Om Hagasamarbetet

Haga­samarbetet mellan Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland är ett politiskt sam­arbete, som påbörjades 2009, med syfte att främja nordiskt sam­arbete kring bered­skaps­frågor. Sam­arbetet är uppkallat efter Haga slott i Sverige där sam­arbetet startade.