Artikel från Kulturdepartementet

Dialog om kultursamverkan – för kultur i hela landet

Publicerad

Onsdag 16 mars träffade kulturminister Jeanette Gustafsdotter regionala kulturpolitiker från hela landet för dialog om kultursamverkansmodellen. Kommande översyn av kultursamverkansmodellen, återstart av kulturlivet och världsläget var några av de frågor som diskuterades.

Foto: Regeringskansliet

Runt om i landet arbetas det för fullt med att återstarta kulturlivet efter coronapandemins verkningar. Dialogen med kulturpolitikerna, som efter 2,5 år med digitala möten äntligen kunde genomföras på plats, kretsade mycket kring utvecklingen av kultursamverkansmodellen.

– Kultursamverkansmodellen har funnits i drygt tio år och är här för att stanna, men det har skett stora samhällsförändringar och därför har vi aviserat en översyn av modellen. Inför det arbetet är regionernas inspel viktiga, vi behöver gemensamt diskutera vad som fungerat bra och vad som behöver förändras, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Världsläget påverkar

Rysslands invasion av Ukraina aktualiserar flera frågor inom kulturpolitiken, exempelvis kulturella samarbeten och konstnärlig frihet. Det var också teman som speglades i samtalen.

– Det lidande vi ser påverkar oss alla djupt på ett mänskligt plan. Vi blir också påminda om vikten av att stötta det fria ordet och den fria konsten. Att diskutera dessa frågor brett, utifrån regionernas perspektiv, är ett exempel på hur vi kan arbeta tillsammans för att stötta Ukraina och skapa en robust utveckling av kulturen framåt, säger Jeanette Gustafsdotter.

Under mötet medverkade också Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och samtliga parter i Samverkansrådet, däribland samverkansrådets ordförande och Kulturrådets generaldirektör, Kajsa Ravin. Utredare Tobias Nielsén och huvudsekreterare Klas Rabe medverkade och berättade om arbetet med utredningen Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna, Kreativa Sverige (dir 2021:100). Även Sametinget deltog.

Fakta om kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 för att bland annat öka regioners frihet och ansvar inom kulturområdet. Genom modellen får regionerna en samlad summa statliga medel att fördela till exempelvis länsteatrar, dans, konserthus, regional musik, bild och form, regionala museer, enskilda arkiv, främjande av film och hemslöjd.