Artikel från Socialdepartementet

Dialogmöte om barns situation kopplat till invasionen av Ukraina

Publicerad

Vid Barnrättsdelegationens möte den 3 mars lyssnade socialminister Lena Hallengren in medlemmarnas bedömning av barns situation kopplat till Rysslands invasion av Ukraina.

 • Gruppbild på ledamöter i Barnrättsdelegationen

  Dialogmöte på Socialdepartemenet med Lena Hallengren, minister för barnets rättigheter, och Barnrättsdelegationen.

  Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

 • Bild från Socialdepartementet på Lena Hallengren, minister för barnets rättigheter som pratar med en av ledamöterna i Barnrättsdelegationen.

  Lena Hallengren, minister för barnets rättigheter med en av ledamöterna i Barnrättsdelegationen.

  Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

– Jag tänker särskilt på alla de barn i Ukraina som påverkas av kriget på de mest horribla sätt. Kriget påverkar ju givetvis också oss här i Sverige. Inte minst är det viktigt att uppmärksamma barnen. Det behövs anpassad information om vad som händer och vuxna som lyssnar och förklarar. På mötet lyftes många bra idéer om hur det kan göras på bästa sätt, säger Lena Hallengren.

Syftet med mötet var att diskutera medlemmarnas bedömning av situationen kopplat till barnens situation, både i Ukraina och här i Sverige. De utgick från tre frågeställningar:

 • om delegationens medlemmar har verksamhet i Ukraina,
 • om de är engagerade i mottagande av barn från området,
 • om de kommunicerat till barn och unga i sina kanaler och sociala medier.

Lena Hallengren lyfte betydelsen av civilsamhället för att skapa ett starkt samhälle. Hon tackade medlemmarna för det arbete de gör och att de bidrar med sina perspektiv vid mötet och i det fortsatta arbetet i krisen.

Barnrättsdelegationen

Barnrättsdelegationen består av representanter från civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnets rättigheter samt Barnombudsmannen. Delegationen inrättades av regeringen 2016 som forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med barnets rättigheter nationellt och internationellt. Barnrättsdelegationen består av representanter från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen, Barnrättsbyrån, Bris, ECPAT, Friends, Global Child Forum, LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer), Maskrosbarn, Nätverket för barnkonventionen, PLAN Sverige, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga, Rädda Barnen, Rädda Barnens ungdomsförbund, SOS barnbyar, Synskadades riksförbund, UNICEF Sverige och World Childhood Foundation.