EU:s importberoende av rysk energi måste brytas

Publicerad

EU-kommissionen arbetar aktivt med att säkra stabil energiförsörjning i Ukraina, och EU måste fortsatt stå enade mot Rysslands invasion. Det sa energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och Kadri Simson, EU-kommissionär för energifrågor vid en pressbriefing.

Foton visar statsrådet och EU-kommissionären på pressträff framför journalister
Energiminister Khashayar Farmanbar och EU-kommissionär Kadri Simson under en pressträff. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Den 18 mars besökte Kadri Simson, EU-kommissionär för energifrågor, Stockholm. EU-kommissionen har en viktig roll både i att hantera konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina och för att EU ska nå klimatmålen.

– EU måste tillsammans bryta beroendet av ryska fossila bränslen för att säkra energiförsörjningen och minska energikostnaderna för såväl industri som hushåll, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

– Rysslands krig i Ukraina gör det tydligt att vi måste påskynda energiomställningen i EU och bryta beroendet av ryska fossila bränslen så snart som möjligt, säger EU-kommissionär Kadri Simson.

Sverige har ett lågt importberoende av kärnbränsle, olja och gas från Ryssland, medan stora delar av Europa ett stort beroende av rysk energiimport. Omkring 40 procent av gasimporten, 27 procent av oljeimporten och 46 procent av kolimporten till EU kommer från Ryssland.

Både energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och Kadri Simson lyfter fram den gröna industriella revolutionen i norra Sverige som ett bra exempel på hur EU:s gröna giv kan fungera i praktiken.

– Sverige är ett bra exempel på hur vi inom EU kan fasa ut beroendet av importerade fossila bränslen och samtidigt vara innovativa och konkurrenskraftiga, säger Kadri Simson.

I juli 2021 föreslog EU-kommissionen en revidering av EU-direktivet om förnybar energi, som bland annat innebär att kraven för att bioenergi ska få klassas om hållbar skärps.

– Vi måste snabbt få fram hållbar ersättning för gas. Det är därför kontraproduktivt att införa nya restriktioner på bioenergi, som är den dominerande formen av förnybar energi inom EU, samtidigt som vi behöver bryta beroendet av ryska fossila bränslen, säger Khashayar Farmanbar.

Svenska företag satsar stort på produktion av fossilfritt stål och kan med hjälp av den teknologin minska de totala nationella utsläppen med tio procent. Men produktionen är elkrävande. Sverige har en bra utgångspunkt med nationella överskott på en i princip fossilfri el och hög andel förnybar el. 

– Jag är dock orolig för att kommissionens förslag om krav när det gäller ny elproduktion kan bromsa den gröna industriella revolutionen. Det krävs mer flexibilitet, säger Khashayar Farmanbar.

Energi- och digitaliseringsministern och EU-kommissionären diskuterade också situationen på energimarknaderna med höga energipriser. Till exempel lyfte energi- och digitaliseringsministern fram den svenska modellen för elpriskompensation.

Övrigt

Som ett led i att säkra elförsörjningen i Ukraina har Ukrainas och Moldaviens elsystem nu synkroniserats med kontinentala Europas elnät i stället för mot Ryssland som tidigare har varit fallet, enligt information från ENTSO-E.

Om bioenergi

Biobränsle är förnybart bränsle som produceras av biomassa, till exempel avfall från jord- och skogsbruk. Energin i biobränsle kallas bioenergi.