Artikel från Kulturdepartementet

Fjärde mötet med kris- och återstartsrådet

Publicerad

Tisdagen den 15 mars bjöd kulturminister Jeanette Gustafsdotter in till ett kortare informationsmöte med kris- och återstartsrådet. På mötet presenterades även den nationella återstartssamordaren Linda Zachrison.

Syftet med kris- och återstartsrådet är att fortsätta regeringens nära dialog med aktörer inom kultursektorn och delar av det civila samhället. Tre rådsmöten har ägt rum sedan den 19 januari.

På mötet informerades bland annat om att analysarbetet av remissvar efter Återstartsutredningen ”Från kris till kraft” pågår på Kulturdepartementet. Återstartsutredningen har redan genererat flera åtgärder så som medel för riktade satsningar för kulturens återstart, tillsättande av en utredning för att ta fram förslag till en nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna samt tillsättandet av en utredning för ökad trygghet och förutsägbarhet när det gäller sjukpenninggrundande inkomst för bland annat konstnärer.

Linda Zachrison är nytillträdd nationell återstartsamordnare. Uppdraget innebär bland annat att fortsätta den nära dialogen med branschen genom ytterligare fördjupningar och kunskapsöverföring, bland annat genom rundabordssamtal.

Med på mötet fanns förutom deltagare även representanter för Kulturdepartementet.

Inbjudna aktörer

• ASSITEJ
• Delegationen för dansbandsbranschen
• Fackförbundet för scen och film
• Folkets hus och parker
• Föreningen Svenska Filmfestivalen
• Islamska samarbetsrådet
• KLYS
• Konstnärernas Riksorganisation
• Live Nation
• MAIS
• Moment Group
• Musikerförbundet
• Riksförbundet Sveriges Museer
• Riksteatern
• SKR
• Stockholm live
• Svensk Live
• Svensk Scenkonst
• Sveriges Biografägareförbund
• Sveriges Hembygdsförbund
• Sveriges Kristna Råd
• Sveriges Producenter och Privatteatrar
• Sveriges Yrkesmusikerförbund
• Tickster