Artikel från Finansdepartementet

Frågor och svar om åtgärder för att dämpa drivmedelspriserna

Publicerad

Priserna på bensin och diesel har ökat kraftigt, inte minst som konsekvens av det kraftigt högre oljepris som följt av Rysslands invasion av Ukraina. Vi kommer med stor sannolikhet att ha höga priser på drivmedel även framöver, något som också visar på behovet att långsiktigt ställa om till ett hållbart transportsystem. Vi vet dock att de höga drivmedelspriserna riskerar att slå hårt mot företag och hushåll som är beroende av fordon. Regeringen föreslår därför flera åtgärder för att dämpa priserna. Det är både tillfälliga åtgärder på kort sikt som mer långsiktiga.

  • Skatten på diesel och bensin sänks tillfälligt tidigast från maj-september 2022. Drivmedelsskatten på diesel sänks tillfälligt till den lägsta tillåtna nivån enligt EU:s regelverk, och skatten på bensin sänks lika mycket. Det innebär att priset på bensin och diesel vid pump blir drygt 1,30 kronor lägre per liter, utöver den skattesänkning med 50 öre som sker i maj. Regeringen föreslår att förslaget ska gälla från den 1 maj till 30 september.

  • Reduktionsplikten pausas. Regeringen föreslår att inblandningen av mer miljövänligt bränsle i bensin och diesel inte ska öka enligt plan, utan stanna på 2022 års nivåer under nästa år.

  • BNP-indexeringen av diesel och bensin pausas. Den omräkning med hänsyn till BNP som sker varje år av skattesatserna på diesel och bensin pausades 2021 och 2022. Regeringen föreslår att BNP-indexeringen pausas även för 2023.

Frågor och svar

Med den här skattesänkningen och den som tidigare har aviserats på 50 öre, hamnar skatten på den lägsta tillåtna nivån för diesel enligt gällande EU regler. I det här läget prioriterar regeringen uthålliga åtgärder som kan få effekt snabbt.

Förslaget att sänka skatten från den 1 maj är det snabbaste möjliga införandet.

Det är inte möjligt att sänka momsen bara på drivmedel, eftersom momsen bygger på EU-harmoniserade regler och mervärdesskattedirektivet inte tillåter reducerad skattesats för sådana produkter.

Det stämmer att prisbilden ser olika ut i olika länder. Bl.a. växelkurs, nivån på mervärdesskatten och klimatambitionerna kan skilja mellan länder. Vi i Sverige har under en lång tid haft höga klimatambitioner. Därför har vi bland annat blandat in mer biodrivmedel i diesel och bensin, vilket har påverkan på priset.

Regeringen har presenterat fler åtgärder som också bidrar till att dämpa effekterna. Man ska också komma ihåg att priset fluktuerar väldigt mycket. Vi har sett kraftiga uppgångar, men också vissa nedgångar i slutet av förra veckan.

I februari gick regeringen ut med ett förslag om ett extra stödpaket till lantbruket, just för att de har så höga kostnader nu. Det är en miljard kronor som går till att kompensera för de höga kostnaderna. I det ligger bland annat en ökad återbetalning av skatten på de areella näringarnas dieselanvändning.

Båda delarna gäller helår, så det första tillfället att göra en förändring är från den 1 januari.

Målet är fortfarande att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och använda omställningen för att skapa nya gröna jobb. De här åtgärderna handlar om att möta dagens situation som får konsekvenser för många svenska hushåll. Regeringen bedömer därför att det är motiverat att agera under en period för att göra det möjligt att fortsätta ställa om framöver.