Frågor och svar särskild drivmedelskompensation

Publicerad Uppdaterad

Priserna på diesel och bensin ökar kraftigt som en följd av Rysslands invasion av Ukraina. Mot bakgrund av den kraftiga prisökningen på drivmedel föreslog regeringen i mars en särskild drivmedelskompensation.

Riksdagen avslog den 21 juni förslaget till kompensation för höga drivmedelskostnader, vilket innebär att förslaget inte kommer att genomföras.

Drivmedelskompensationen kommer som grundregel vara på 1 000 kronor per person och bil. Kompensationen kommer att betalas ut för maximalt en personbil per person.

I stora delar av landet är människor särskilt beroende av bilen för att ta sig fram. Därför kommer alla som bor i kommuner som ingår i stödområdena 1, 2 eller 3 och som äger en personbil få ytterligare 500 kr i kompensation. Det handlar främst om boende i gles- och landsbygder där avstånden är stora. Exempelvis handlar det om kommuner i inre Norrland men även om boende i glest befolkade kommuner i andra delar av landet.

Regeringen har den 2 juni 2022 beslutat om en proposition där förslaget om drivmedelskompensation ingår. Riksdagen väntas senare i juni ta ställning till propositionen:

Pressmeddelande: Extra ändringsbudget med drivmedelskompensation samt stöd till jordbruket och fiskerinäringen 

Frågor och svar

Grundregeln är att alla som ägde en personbil den 28 februari 2022 omfattas av kompensationen, även leasade bilar ger rätt till kompensation. Stödet är 1000 kronor per personbil. Personer som bor i stödområde 1, 2 och 3 och som äger en personbil får ytterligare 500 kronor i kompensation. Kompensationen utgår för maximalt en bil per person.

Regionalstödskarta 2022–2027 - Regeringen.se

Målsättningen är att utbetalningarna ska kunna ske i augusti och september.

Ersättningen kommer att betalas ut till de ersättningsberättigade antingen genom insättning på ett konto, i de fall det finns tillgång till kontouppgifter, eller genom en utbetalningsavi. Utbetalningen kommer att ske automatiskt.

En kompensation på 1 000 kronor kommer att lindra konsekvenserna av dagens höga drivmedelspriser. I gles- och landsbygdsområden där människor är särskilt beroende av bilen kommer de att få en högre kompensation om 1 000 + 500 kronor.

Även andra åtgärder kommer att lindra konsekvenserna för bilägare.

  • Tillfälligt sänkt skatt på diesel och bensin på ca 1,30 kronor från den 1 maj till 30 september 2022. Därutöver sänks energiskatten på bensin och diesel permanent med 50 öre den 1 maj.
  • Pausad BNP-indexering på diesel och bensin för 2023
  • Pausad reduktionsplikt för 2023.

Ja. Kompensationen kommer omfatta samtliga personbilar och därmed även el- och hybridbilar.

Ja. Kompensationen kommer även omfatta privatpersoner som leasar en personbil.

Alla som bor i kommuner som ingår i stödområden kommer att få ersättning, även personer som bor i delar av kommuner som i sig inte ingår i ett stödområde.

Är bilen skriven på dig kan du ta del av stödet. Är bilen skriven på företaget kommer stöd inte kunna delas ut.