Artikel från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren: ”Nu behövs skarpare sanktioner och ännu större stöd”

Publicerad

EU-minister Hans Dahlgren redogjorde idag för sex områden där Sverige driver på för att EU ska fatta ytterligare beslut med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Det rör bland annat flera och skärpta sanktioner mot den ryska ledningen och om utökade stödinsatser direkt till Ukraina.

Hans Dahlgren står och pratar framför två svenska flaggor under en pressträff.
EU-minister Hans Dahlgren under pressträffen den 1 mars 2022. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Regeringen arbetar intensivt för att EU gemensamt ska vidta nya åtgärder med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Under en pressträff tisdagen den 1 mars presenterade EU-minister Hans Dahlgren sex punkter där Sverige vill att EU fattar gemensamma beslut snabbt.

– Det är ett extraordinärt läge i Europa nu och det kräver extraordinära åtgärder. Hittills har EU bemött Rysslands aggression med ett kraftfullt och enigt agerande. Det har satts in historiskt omfattande sanktioner och det levereras nu stora stödinsatser till Ukraina, både ekonomiskt och med militär materiel. Men det behövs ännu mera, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Följande sex punkter driver Sverige nu i EU:

1.     Sanktioner som hårdare och bredare slår mot det ryska toppskiktet. Det handlar till exempel om att sanktioner ska riktas mot ännu fler oligarker som håller Putins regim om ryggen, samt fler personer som har kopplingar till den så kallade Wagnergruppen, en organisation för legosoldater som begår övergrepp i en rad konflikter runt om i världen.

2.     Försäljning av EU-pass till ryska medborgare måste upphöra. Dessa så kallade gyllene pass innebär att bland annat ryska oligarker kan köpa sig medborgarskap, och tillträde till EU från vissa medlemsstater.

3.     En EU-gemensam hållning att alla elitidrottare från den Ryska Federationen ska utestängas från allt internationellt utbyte.

4.     Långsiktigt stöd till Ukraina för att stärka landet på sikt. Regeringen vill därför att EU omprioriterar de medel som redan finns i EU:s budget för att öka stödet till Ukraina.

5.     Isolera Ryssland än mer genom att begränsa landets deltagande i internationella organisationer, exempelvis som gjorts av Europarådet. EU bör nu gå vidare och se över vad som kan göras för att ytterligare isolera Ryssland inom internationella organisationer. En liknande inventering kommer också att göras i Sverige.

6.     Påbörja utredningar av de mycket allvarliga rapporter om omfattande folkrättsbrott som nu kommer från Ukraina. Regeringen kommer att ta initiativ till att skapa en internationell mekanism som kan samla in fakta och utreda misstankar om brott, så att de ansvariga kan ställas till svars.

EU-minister Hans Dahlgren redogjorde under pressträffen för EU:s betydelse som Sveriges utan jämförelse viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete. Omfattningen på sanktionerna som hittills beslutats i både Sverige och i EU är historiska.

– Det hänsynslösa anfallskrig som Ryssland nu genomför mot Ukraina är ett nytt mörkt kapitel i Europas historia. Men angreppet mot Ukraina har tydligt visat vilken enighet som finns bland EU:s alla 27 medlemsländer, mot den ryska aggressionen och för solidaritet med det ukrainska folket. Nu är det dags för ännu skarpare sanktioner, och ännu större stöd, sa EU-minister Hans Dahlgren under pressträffen.