Artikel från Kulturdepartementet

Jeanette Gustafsdotter besökte Röda Korsets vaccinationscentral i Gottsunda

Publicerad

Denna vecka genomförs en nationell vaccinationsvecka med bland annat förlängda öppettider och drop-in för att fler ska kunna vaccinera sig mot covid-19. Civilsamhället spelar en viktig roll i arbetet med vaccinationerna. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter besökte Röda Korsets vaccinationscentral i Gottsunda.

Foto från kulturministerns besök på Röda Korset i Gottsunda
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter, Ingegerd Palmér, ordförande Uppsala Röda Korskrets, Anita Kemlén, vaccinationsvärd, Marianne Eriksson, ordförande för Gottsunda Sunnerstakretsen, Elisabeth Udd Edman, rödakorsvärd, Emelie Orring, Regionråd Uppsala, Eva Leijon, Ansvarig sjuksköterska, Gunhild Hansen, utvecklingschef Röda Korset. Foto: Regeringskansliet

En miljon svenskar över 12 år är fortfarande ovaccinerade mot covid-19. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att arrangera en nationell temavecka för att nå personer som ännu inte vaccinerat sig. Temaveckan arrangeras under vecka 11, mellan den 14 och 20 mars, och innebär bland annat utökade öppettider och fler drop-in tillfällen.

– Vaccin räddar fortfarande liv. Nu när Sverige gått in i en ny fas i pandemin och samhällsåtgärderna för att minska smittspridningen har avvecklats, är det särskilt viktigt att nå ut med information om nyttan med vaccination till så många som möjligt. Vaccin är och kommer även framöver att vara den enskilt viktigaste åtgärden mot covid-19, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Vaccinationsveckan genomförs i samverkan med länsstyrelser, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och många fler aktörer. Myndigheter och organisationer har också bjudits in för att delta i veckan. Röda Korset är en av de organisationer som bidragit med stora arbetsinsatser under pandemin, de har också fått statsbidrag bland annat för sina insatser med praktiskt stöd till riskgrupper, lokalt vaccinationsvärdskap och med att bemanna vaccinationscentraler med frivilliga runtom i landet. På vaccinationscentralen i Gottsunda träffar de i genomsnitt 100-150 personer vid varje tillfälle.

– Det är fantastiskt att se den insats som civilsamhället gör och kraften i de frivilliga arbetsinsatserna, speciellt den skillnad de kan göra i områden med låg vaccinationsgrad. Det visar hur viktigt det är med bred samverkan när samhället drabbas av stora utmaningar, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen har också genomfört ett särskilt sakråd om civilsamhällets arbete om vaccination med omkring 15 civilsamhällesorganisationer där särskilda informationsinsatser i vissa så kallade utanförskapsområden diskuterades.