Könsfördelning i bolagsstyrelser och diskriminering på arbetsplatsen på EU-möte

Publicerad

När arbetsmarknadsministrarna träffades i Bryssel den 14 mars, stod bland annat jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser, den europeiska planeringsterminen och diskriminering på arbetsplatsen på dagordningen.

Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser

Dagen inleddes med att ministrarna antog en allmän inriktning om jämställda bolagsstyrelser. Förslaget innehåller åtgärder om hur styrelseledamöter i börsbolag ska tillsättas med målet att det underrepresenterade könet ska ha minst 40 procent av styrelseposterna.

Diskriminering på arbetsplatsen

Ministrarna höll även en diskussion om hur man kan motverka diskriminering vid anställning och hur man kan främja mångfald på arbetsplatser.

Den europeiska planeringsterminen

Den europeiska planeringsterminen är ett instrument för samordning av ekonomi-, finans-, arbetsmarknads- och socialpolitiken i EU. På mötet antog ministrarna bland annat rådsslutsatser på området inför Europeiska rådets möte i mars.

Äldres deltagande på arbetsmarknaden

På mötet hade ministrarna också en riktlinjedebatt om hur man kan förbättra möjligheterna för äldre människor att stanna kvar i arbetslivet. Livslångt lärande och investeringar i god arbetsmiljö på arbetsplatsen är två faktorer som håller människor kvar i arbete. Därtill uppmärksammar EU:s strategiska ram för arbetsmiljö att arbetsförhållandena bör anpassas för att förhindra att arbetstagare lämnar arbetsmarknaden.

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson företrädde Sverige på mötet.

 

Kommenterad dagordning

Mer om mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.