Mer kan göras för att upptäcka och stötta anställda som utsätts för våld i nära relationer

Publicerad

Hur kan vi arbeta för att upptäcka och stötta anställda som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck? Det var ämnet när arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark träffade arbetsmarknadens parter den 7 mars. Även Arbetsmiljöverket, Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid deltog på mötet.

 • Eva Nordmark sitter vid ett stort ovalt bord och talar. Runt bordet sitter flera andra personer.

  Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark bjöd in till mötet som är en del av regeringens åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

 • Närbild på Eva Nordmark som talar och gestikulerar med händerna.

  "För många som utsätts för våld i nära relationer kan arbetsplatsen vara den enda frizonen från våldet och då är det viktigt att chefer, kollegor och skyddsombud vet hur man ska agera." säger Eva Nordmark.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

 • Carina Lindfelt från Svenskt Näringsliv sitter runt ett bord och talar till arbetsmarknads- och jämställdhetsministern.

  Carina Lindfelt från Svenskt Näringsliv deltog på mötet.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

 • Heike Erkers från Akademikerförbundet SSR talar till ministern och gestikulerar med händerna.

  Utmaningar som kommer med distansarbete lyftes av flera parter men också att arbetsmarknadens parter och myndigheter i större utsträckning kan lära av varandra och använda varandras material för att bidra till ökad kunskap bland arbetsgivare och medarbetare. Här syns Heike Erkers från Akademikerförbundet SSR.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

– För många som utsätts för våld i nära relationer kan arbetsplatsen vara den enda frizonen från våldet och då är det viktigt att chefer, kollegor och skyddsombud vet hur man ska agera. Mötet var ett tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera hur vi kan arbeta framåt, säger Eva Nordmark.

Flera av de deltagande aktörerna lyfte fram hur mycket som faktiskt går att göra och att arbetsmarknadens parter och myndigheter i större utsträckning skulle kunna samarbeta, lära av varandra och använda varandras material för att bidra till ökad kunskap bland arbetsgivare och medarbetare.

– Facken och arbetsgivarna gör mycket bra arbete redan idag. Det är tydligt att rätt kunskap och rutiner på arbetsplatsen kan göra livsavgörande skillnad för den som lever i en våldsam relation och därför måste vi höja kunskapen hos fler, säger Eva Nordmark.

Utmaningar som kommer med distansarbete lyftes av flera parter. Det är till exempel svårare att upptäcka ohälsa hos medarbetare när fler arbetar hemma. Vid mötet lyftes att arbetsgivare behöver vara uppmärksamma både vid misstanke om att någon i personalen är utsatt för – och utövar – våld. En annan problematik som lyftes rör chefstätheten, att chefer har många anställda.

Informationsuppdrag till Jämställdhetsmyndigheten

Under mötet berättade Eva Nordmark att regeringen gett Jämställdhetsmyndigheten ett nytt uppdrag. Myndigheten ska sprida information för att höja kunskapen om hur regelverket ser ut i arbetslivet när det gäller våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram ett praktiskt inriktat metodstöd, frivilligt att använda för de arbetsgivare som vill utveckla sitt arbete.

– Vi hoppas att uppdraget ska bidra till att arbetsgivare som redan idag gör ett viktigt arbete ska kunna utveckla det vidare och få bra tips och vägledning, säger Eva Nordmark.

Mötet var en del av regeringens åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Åtgärdsprogrammet innehåller 99 åtgärder och gäller för åren 2021-2023. Åtgärderna omfattar såväl insatser för att förebygga att våld utövas som att ge ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta. Det innehåller även insatser för att effektivt bekämpa brotten och förbättra kunskapen om och metoderna mot mäns våld mot kvinnor.