Ministermöte om energiförsörjningen i Europa

Publicerad

EU-ländernas energiministrar träffades för ett extrainsatt möte 28 februari för att tillsammans se över energisituationen i Ukraina och EU. Khashayar Farmanbar företrädde Sverige på mötet.

Den oprovocerade och oförsvarliga ryska invasionen av Ukraina orsakar störningar i det Ukrainska energisystemet. Den kan också påverka energiförsörjningen i Europa.

Ministrarna var eniga om att bidra med stöd till Ukraina för att säkra tillgången till energi i kölvattnet av den ryska invasionen.

Ministrarna diskuterade energiförsörjningen och priseffekter i Europa till följd av invasionen.

EU-kommissionen kommer att fortsätta arbetet med att förbättra beredskapen på energiområdet.

På mötet togs möjligheten upp att koppla samma det ukrainska elnätet med EU:s eftersom Ukraina sedan den 24 februari är bortkopplat från det ryska elnätet.

Ministrarna konstaterade att det inte föreligger någon omedelbar risk i EU avseende energiförsörjningen men att det kan finnas behov av förberedelser inför nästa vinter. Många ministrar konstaterade också att den gröna omställningen måste skyndas på inte bara för klimatets skull utan också för att göra EU oberoende av rysk gas och olja. 

Khashayar Farmanbar
Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företrädde Sverige när EU-ländernas energiministrar träffades i Bryssel 28 februari. Mötet handlade om den ryska aggressionens konsekvenser för energiförsörjningen i Europa. Foto: Sverige EU-representation

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i det extrainsatta ministerrådet om energi 28 februari

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.