Artikel från Utrikesdepartementet

Ökat humanitärt stöd till Ukraina

Publicerad

Idag, tisdag den 1 mars, höll biståndsminister Matilda Ernkrans en pressbriefing med anledning av den humanitära utvecklingen till följd av den ryska invasionen av Ukraina. Medverkade gjorde också Carin Jämtin, generaldirektör för Sida samt Karolina Lindholm Billing, UNHCR:s representant i Ukraina som deltog på länk från Kiev.

På pressbriefingen berättade biståndsminister Matilda Ernkrans om det svenska humanitära stödet till Ukraina. Tidigare har regeringen meddelat ett ökat humanitärt stöd om 100 miljoner kronor. Igår, 28 februari, beslutade regeringen om ytterligare 500 miljoner kronor i humanitärt stöd till Ukraina. Stödet ska kanaliseras genom humanitära organisationer som underlättar situationen för människor både i Ukraina och till de som tvingats på flykt i regionen.

– Sveriges solidaritet med det ukrainska folket är stor. Det finns ett starkt engagemang i den svenska befolkningen och runt om i världen – och det engagemanget växer dag för dag, sade biståndsminister Matilda Ernkrans.

– Detta engagemang ska vi känna stolthet över – detta engagemang är också något den svenska regeringen delar. De senaste dygnen har regeringen mer än fördubblat det humanitära stödet till Ukraina för att se hur vi ytterligare kan bidra för att lindra den akuta humanitära situationen, framhöll biståndsministern.

Karolina Lindholm Billing, UNHCR:s representant i Ukraina gav en överblick av situationen i Ukraina, de humanitära behoven och hur svenskt bistånd kan komma till användning.

Regeringen har uppdragit till Sida att arbeta med det humanitära stöd till Ukraina som regeringen fattat beslut om. Sidas generaldirektör Carin Jämtin informerade om hur Sidas arbete bedrivs.