Artikel från Näringsdepartementet

På EU-möte: Livsmedel och jordbruk efter Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad

När landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg träffade sina EU-kollegor i Bryssel den 21 mars stod en diskussion om situationen på jordbruksmarknaderna och de nationella strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken på dagordningen.

Marknadsläget för livsmedel och jordbrukets insatsvaror

Ukrainas jordbruksminister Roman Lesjtjenko deltog via videolänk för att informera om de behov som finns i landet.

EU-ländernas ministrar diskuterade sedan situationen på jordbruksmarknaderna efter invasionen av Ukraina. Diskussionen handlade om åtgärder för en tryggad livsmedelsförsörjning i nuvarande situation bland annat om stödåtgärder och användning av jordbrukets krisreserv.

De strategiska planerna i den nya gemensamma jordbrukspolitiken

På mötet informerade EU-kommissionen om processen för godkännande av de strategiska planerna i den nya gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. De flesta medlemsländerna skickade in sina nationella planer till EU-kommissionen i slutet av 2021. EU-kommissionen håller på med en utvärdering av planerna och gav en lägesrapport för ministrarna.

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i EU:s jordbruks- och fiskeråd 21 mars

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.