Rundabordssamtal om hot och hat mot journalister

Publicerad

Den 28 mars bjöd kulturminister Jeanette Gustafsdotter in till ett rundabordssamtal om hot och hat mot journalister. Med på mötet var även statssekreterare på Justitiedepartementet Lars Westbratt.

Undersökningar har de senaste åren visat att en stor del av den svenska journalistkåren utsätts för hat, hot och kränkningar. I en nyligen genomförd studie från Lunds universitet och Högskolan i Halmstad uppger 70 procent av de svarande att de utsatts för förolämpningar och 23 procent att de utsatts för olaga hot de senaste tre åren. En tidigare undersökning från Göteborgs universitet visar att av de journalister som utsatts har drygt fyra av tio någon gång avstått från att bevaka vissa ämnen, personer eller grupper på grund av risken för hot.

– Att journalister fritt ska kunna rapportera om alla ämnen och granska makten i hela landet är en förutsättning för demokratin. Regeringen värnar vår yttrande- och pressfrihet, det fria ordet, våra mediers oberoende och vill verka för att ge journalister rätt möjligheter att kunna genomföra sitt uppdrag, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen tog 2017 fram handlingsplanen Till det fria ordets försvar - åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland journalister, förtroendevalda och konstnärer. Handlingsplanen har bland annat lett till förbättrad dialog och samordning mellan aktörer och myndigheter, inklusive rättsväsendet.

Syftet med rundabordssamtalet var att dela erfarenheter och diskutera de behov man ser inom området framöver. Inbjudna till mötet var representanter för Frilans RIKS, Medieinstitutet Fojo, Prevent, TV4-media, Svenska Journalistförbundet, Nent, Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, UR, Sveriges tidskrifter, TU-medier i Sverige och Utgivarna.

Deltog på mötet gjorde även representanter för Totalförsvarets Forskningsinstitut, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Nätverket för Medier och Demokrati samt tjänstemän från Kulturdepartementet och Justitiedepartementet.