Rysslands aggression mot Ukraina och EU:s strategiska kompass på rådet för utrikesfrågor (FAC/FAC försvar) den 21 mars 2022

Publicerad

När EU:s utrikes- och försvarsministrar möts i Bryssel står Rysslands aggression mot Ukraina på dagordningen. Utrikesministrarna inleder mötet och väntas då också diskutera utvecklingen och EU:s engagemang och insatser i Mali och Sahelregionen. Vid det gemensamma mötet mellan utrikes- och försvarsministrarna väntas EU:s strategiska kompass diskuteras och godkännas.

Rysslands aggression mot Ukraina

Rådet väntas diskutera Rysslands aggression mot Ukraina. Regeringen fördömer å det kraftfullaste Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina. Sveriges starka solidaritet med Ukraina står fast. Den ryska statsledningen är ensamt ansvarig för den allvarliga överträdelse av folkrätten och det mänskliga lidande som har blivit följden. Regeringen driver att EU ska bidra till att samla in fakta och utreda misstankar om krigsförbrytelser och andra överträdelser av internationell humanitär rätt, så att de ansvariga kan ställas till svars.

I samband med mötet kommer utrikesministrarna ha ett informellt möte med Moldaviens biträdande premiärminister och utrikesminister Nicu Popescu.

Försvarsministrarna kommer även ha ett informellt möte med Ukrainas försvarsminister Oleksii Reznikov via länk.

Mali

Rådet väntas diskutera utvecklingen och EU:s engagemang och insatser i Mali och Sahelregionen. Utvecklingen i Sahel kräver ett brett och långsiktigt engagemang för att främja säkerhet, hållbar utveckling och respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Regeringen välkomnar att EU:s engagemang i Mali och Sahel ses över med anledning av den negativa utvecklingen i regionen.

Strategiska kompassen

Rådet väntas diskutera och godkänna den strategiska kompassen. Regeringen avser vid rådets möte stödja att den strategiska kompassen antas. Den strategiska kompassens syfte är att stärka EU:s handlingsförmåga som säkerhetspolitisk aktör. Regeringen vill se ett utvecklat säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete på mellanstatlighetens grund som bidrar till att stärka EU:s sammanhållning och medlemsstaternas samlade förmåga att förebygga kriser och bygga säkerhet.

Utrikesminister Ann Linde och försvarsminister Peter Hultqvist företräder Sverige vid mötet.  

Producerat av EU-representationen. 

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.