De nordiska och baltiska ambassadörerna i Sverige mötte försvarsministern

Publicerad

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat den säkerhetspolitiska situationen i Europa i grunden. Detta var temat när försvarsminister Peter Hultqvist deltog i ett möte på Litauens ambassad i Stockholm den 8 april med ambassadörerna i Sverige för de baltiska och nordiska länderna.

Peter Hultqvist stående inomhus omgiven av ambassadörer.
Peter Hultqvist på möte på Litauens ambassad i Stockholm. Foto: Regeringskansliet

Litauens ambassadör stod värd för mötet. Försvarsminister Peter Hultqvist redogjorde för hur det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde lett fram till beslut om nya satsningar på såväl det militära som civila försvaret. Han betonade även vikten av Sveriges försvarssamarbeten med andra länder:

– Det är viktigt att de nordiska och baltiska länderna står enade i detta mycket allvarliga säkerhetsläge. Våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten är väletablerade och bidrar till stabilitet i Östersjöregionen.

Sverige samarbetar med de baltiska länderna inom en rad områden. Bland annat finns Sverige representerat med personal vid Baltic Defence College och Natos cybercenter i Estland. Genom Myndigheten för psykologiskt försvar är Sverige också representerat vid Natos center för strategisk kommunikation i Lettland.

De nordiska och baltiska länderna samarbetar också mycket nära inom bland annat Joint Expeditionary Force (JEF), det nordiska försvarssamarbetet Nordefco och inom ramen för Sveriges partnerskap med Nato.