Historiska slutsatser om klimat och jämställdhet blev resultatet efter FN-möte i Kvinnokommissionen

Publicerad

Igår träffade arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark delegationen som i mars deltog i högnivåmötet Commission on the Status of Women (CSW66), även kallat FN:s kvinnokommission. Syftet var bland annat att summera mötet och diskutera de slutsatser som blev resultatet av förhandlingarna.

 • Eva Nordmark i möte med den svenska delegationen för högnivåmötet Commission on the Status of Women.

  Eva Nordmark i möte med den svenska delegationen för högnivåmötet Commission on the Status of Women.

  Foto: Regeringskansliet.

 • Eva Nordmark skriver under nordiskt åtagande om jämställdhet och klimat.

  Eva Nordmark skriver under nordiskt åtagande om jämställdhet och klimat.

  Foto: Pontus Höök

 • Eva Nordmark deltar i sidoevenemang.

  Eva Nordmark deltar i sidoevenemang.

  Foto: Pontus Höök

Sveriges delegation, som bestod av representanter från civilsamhället, myndigheter, Regeringskansliet och Riksdagen, träffades igår för att utvärdera deltagandet och för att diskutera slutsatserna från förhandlingarna.

- Jag är glad över den stora bredd av organisationer som vi hade som rådgivare i den svenska delegationen och tacksam för den ovärderliga kunskap som delegaterna har bidragit med, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Just bredden av deltagande organisationer lyfte flera delegater som en framgångsfaktor i Sveriges medverkan. I delegationen fanns både organisationer med fokus på kvinno- och jämställdhetsfrågor och organisationer med fokus på miljö och klimat vilket genererade intressanta samtal och nya samarbeten mellan organisationerna.

Organisationerna lyfte även de positiva aspekterna av hybridmöten och att man även fortsättningsvis kan möjliggöra för exempelvis experter att delta i CSW digitalt. Ett annat medskick var att det i programmet för CSW66 saknades ett större fokus på rasism kopplat till jämställdhet och att man önskade fler samtal om orsakerna bakom ojämställdheten som exempelvis strukturella orsaker.    

Slutsatser om klimat och jämställdhet

Resultatet av CSW66 blev att kvinnokommissionen antog årets slutsatser med konsensus om skärningspunkten mellan klimat och jämställdhet.

- Årets förhandlingar var mycket viktiga, för första gången någonsin lades klimatfrågan upp på förhandlingsbordet på CSW. Att adressera hur klimatförändringarna påverkar jämställdheten är en grundbult för en mer jämställd, hållbar och fredlig värld, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Slutsatserna kan beskrivas som historiska eftersom det är första gången som CSW formulerat rekommendationer om ett jämställdhetsperspektiv på klimatförändringarna. Frågor som behandlades under förhandlingarna var bland annat sexuell och reproduktiv hälsa, aborträttigheter, hbtqi-personers rättigheter, sexuellt och könsbaserat våld, klimatåtaganden, jämställdhetsbegrepp samt urfolks rättigheter.

Bland framstegen finns nya skrivningar om hur kvinnor och flickor, utifrån intersektionella faktorer, har andra förutsättningar som gör att klimatförändringarna kan drabba kvinnor och flickor hårdare än män och pojkar. Även slutsatsernas explicita koppling mellan klimatförändringar och kvinnor, fred och säkerhetsagendan var en viktig framgång. Bland framstegen finns också skrivningar om vikten av att stärka civilsamhället och kvinnor som människorättsförsvarare eller i övrigt försvarar urfolks rättigheter eller rättigheter inom miljöområdet.

Under CSW hade Eva Nordmark också ett flertal bilaterala möten med företrädare från exempelvis Nederländerna, Mexiko och Syd Korea. Eva Nordmark höll också det svenska linjetalet samt deltog vid flera sidoevenemang med teman som klimat, jämställdhet och våld på nätet. Dessutom arrangerades ett flertal evenemang arrangerat av nordiska länder där bland annat de nordiska jämställdhetsministrarna höll ett panelsamtal och ett möte UN Women ’s exekutiva direktör Ms Sima Sami Bahous. Under mötet med UN Women lanserades ett nordiskt åtagande om jämställdhet och klimat.

Mer information:

I mars ledde arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark den svenska delegationen som deltog i högnivåmötet Commission on the Status of Women (CSW66), även kallat FN:s kvinnokommission. Temat för mötet var arbetet för ett jämställt samhälle med särskilt fokus på klimatförändringar.