Mattias Landgren deltog i konferens om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Publicerad

Den 7 april deltog statssekreterare Mattias Landgren i en konferens om Global Deal med fokus på säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Diskussionerna kretsade kring hur respektive land hanterat arbetsmiljöfrågor under coronapandemin. För Sverige var nyckeln en tät dialog med arbetsmarknadens parter.

Konferensen som arrangerades av OECD fokuserade på den avgörande roll som arbetstagare med samhällsbärande funktioner spelade under pandemin. Mattias Landgren, statssekreterare hos bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson, redogjorde för hur man i Sverige hanterade arbetsmiljörelaterade frågor under pandemin. Främsta verktyget var en tät dialog med arbetsmarknadens parter.

– I kristider är tät dialog med parterna en nyckelfaktor för att kunna navigera i en ny verklighet. Genom hela pandemin har Sveriges regering och arbetsmarknadsministern haft en tät kontakt med parterna. Kontakten och dialogen har gett departementet en god bild av situationen och vilka åtgärder som varit nödvändiga från regeringen för att förbättra arbetsmiljön för de med samhällsbärande yrken, säger statssekreterare Mattias Landgren.

Konferensen sammanförde internationella organisationer, regeringar, företagsledare och arbetstagarrepresentanter med syftet att diskutera praktiska åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Diskussionerna omfattade bland annat åtgärder för anständiga arbetsvillkor, tillgång till socialt skydd, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och motverka trakasserier och våld i arbetslivet.