Artikel från Utrikesdepartementet

Möte i den handelspolitiska rådsgruppen

Publicerad

Anna Hallberg, utrikeshandels­minister samt ­minister med ansvar för nordiska frågor kallade till ett extrainsatt möte med den handelspolitiska rådsgruppen den 31 mars för att diskutera hur Rysslands invasion av Ukraina påverkat handeln.

bild på Johan Kuylenstierna, Carin Jämtin, Mattias Perjos, Anna Hallberg, Frédéric Cho, Carl-Henric Svanberg, Anders Ahnlid
Johan Kuylenstierna, Carin Jämtin, Mattias Perjos, Anna Hallberg, Frédéric Cho, Carl-Henric Svanberg, Anders Ahnlid Ninni Andersson

– Vi hade ett väldigt bra möte med intressanta diskussioner. Alla rådets medlemmar är eniga om att vi behöver en öppen och fri handel. Den här krisen får inte bli en anledning för länder att sluta sig mot omvärlden. Vi talade därför bland annat om hur vi kan få ännu fler frihandelsavtal i EU, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Ministern tog initiativ till den handelspolitiska rådsgruppen hösten 2020. Den består av ett antal personer med vitt skilda erfarenheter från näringslivet, myndigheter, fackföreningsrörelsen, civilsamhället och akademin. Gruppen har sedan dess har mötts regelbundet och diskuterat ett brett spektrum av aktuella handelspolitiska frågor – allt från handelns bidrag till hälsa, digitalisering till hållbarhet i ett brett perspektiv.

Slutrapport kommer att presenteras under våren

Gruppen syfte är att stärka handelspolitikens roll i återuppbyggnaden av ekonomin efter pandemin. Gruppens arbete kommer att presenteras i en slutrapport senare under våren. Mot bakgrund av kriget i Ukraina har dessa frågeställningar blivit än mer relevanta.

– Redan före Rysslands invasion av Ukraina stod den fria handeln inför stora utmaningar. Världen befinner sig fortfarande i en pandemi. När många länder nu vänder sig inåt och vi ser ökade tecken på protektionism, är det viktigare än någonsin att stå upp för den öppna och fria handeln. Globala utmaningar som pandemi och klimatkris kan bara lösas genom globalt samarbete, säger utrikeshandels­minister Anna Hallberg.

- Med sina olika erfarenheter kan rådets experter bidra med olika perspektiv för att göra den framtida handelspolitiken mer robust, tillägger utrikeshandels­minister Anna Hallberg.