Artikel från Justitiedepartementet

Regeringen stöder fotbolls-EM i Sverige och Norden

Publicerad

Regeringen ger sitt fulla stöd till de nordiska fotbolls­förbundens ansökan om att arrangera slutspelet i fotbolls-EM för damer 2025. Vi har en stark nordisk fotbolls­kultur och bred erfarenhet av att arrangera inter­nationella idrotts­evenemang.

Inom Norden har vi också en lång och gedigen tradition av samarbete där vi delar grund­läggande värderingar avseende hållbar utveckling, jäm­ställdhet och en hälso­sam livsstil som i sig utgör en god grund för en fram­gångsrik turnering.

Regeringen stöder därför ansökan från Svenska fotboll­förbundet och deras motsvarig­heter i Danmark, Finland och Norge om att arrangera slut­spelet i fotbolls-EM i Sverige och våra nordiska grann­länder och ser fram emot ett först­klassigt inter­nationellt idrotts­evenemang.

– I tider där bara 14 procent av världens länder är demo­kratier måste vi också ta ansvar för att sport­evenemang hamnar i länder som respek­terar mänsk­liga rättig­heter och inte blir ett skylt­fönster för diktaturer, säger idrotts­minister Anders Ygeman.