Artikel från Näringsdepartementet

Tryggad livsmedelsförsörjning marknadssituationen på EU-möte

Publicerad

När EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffas i Bryssel den 7 april står bland annat tryggad livsmedelsförsörjning, marknadssituationen för jordbruksprodukter och markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk på dagordningen.

Jordbruk och fiskerådet äger rum i Luxemburg
Jordbruk och fiskerådet äger rum i Luxemburg Foto: Europeiska unionens råd

Tryggad livsmedelsförsörjning

EU-kommissionen presenterade ett meddelande den 23 mars om att säkra livsmedelstryggheten och att öka livsmedelsystemens motståndskraft. På mötet ska ministrarna diskutera innehållet i meddelandet, som åtgärder för att hantera inverkan av den ryska invasionen av Ukraina och den påverkan det får på livsmedelsförsörjningen, både i EU och globalt.

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande som lyfter flera viktiga aspekter kopplade till livsmedelsförsörjning och livsmedelssystemens motståndskraft.

Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

Ministrarna ska diskutera jordbruksaspekter kopplat till översynen av LULUCF-förordningen, vilken är en del av Fit for 55-paketet. Syftet med översynen är att fastställa ett nytt mål för koldioxidupptag på 310 miljoner ton senast 2030 för att nå klimatneutralitet i EU inom markanvändnings-, skogsbruks- och jordbrukssektorn senast 2035.

Regeringen är kritisk till det föreslagna målet för Sverige till 2030. Regeringen anser även att vidare analys krävs för en utvidgat marksektor efter 2030. Regeringen bedömer därför att en sådan utvidgning inte bör beslutas i den pågående revideringen av LULUCF förordningen.

Marknadssituationen för jordbruksprodukter

Vidare ska ministrarna även diskutera situationen för EU:s jordbrukssektor och EU-kommissionens förslag för att stärka livsmedelssektorn och produktionen i EU och mot bakgrund av konsekvenserna av Rysslands invasion i Ukraina.

Regeringen efterfrågar i detta läge väl avvägda åtgärder eller undantag från regelverk, för att motverka en negativ påverkan på livsmedelsförsörjningen i EU. Det är viktigt att analysera och ta ställning till eventuella åtgärder från fall till fall.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherbergs statssekreterare Oskar Magnusson representerar Sverige på mötet.

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.