Artikel från Socialdepartementet

Vårbudgeten 2022: Åtgärder inom Socialdepartementets områden

Publicerad

Regeringen ger i vårändringsbudgeten för 2022 förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige.

Folkhälsa och sjukvård

Satsningar på välfärden i pandemins nya fas

Coronapandemin har gått in i en ny fas tack vare den omfattade vaccineringen i Sverige och lägre smittspridning. Samtidigt behöver Sverige vara rustat för att hantera utvecklingen framöver. I vårändringsbudgeten för 2022 tillförs därför 1,2 miljarder kronor för att vid behov kunna ge en fjärde dos till ytterligare fler grupper.

Pressmeddelande: Satsningar på välfärden i pandemins nya

En halv miljard för en stärkt sjukvård genom fler vårdplatser

Regeringen fortsätter att stärka Sverige och rusta hälso- och sjukvården så att den fungerar i både vardag och i kris. Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten 2022 att 500 miljoner kronor avsätts för att öka vårdens kapacitet. Resurserna ska användas till att anställa fler sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön, så att antalet vårdplatser kan öka.

Pressmeddelande: En halv miljard för en stärkt sjukvård genom fler vårdplatser

Socialförsäkringar

Regeringen föreslår att ett garantitillägg till pensionärer införs

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2022 att en ny skattefri förmån, som kallas garantitillägg, ska införas till pensionärer med låga inkomster. Reformen ger en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Totalt får en miljon pensionärer förstärkt ekonomi med i genomsnitt mer än 750 kronor per månad. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna. 

Pressmeddelande: Regeringen föreslår att ett garantitillägg till pensionärer införs

Förstärkt tilläggsbelopp i bostadsbidraget till barnfamiljer

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2022 att bostadsbidraget för barnfamiljer höjs under juli - december 2022. För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar införs ett tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag. Kostnaden beräknas till omkring 500 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Förstärkt tilläggsbelopp i bostadsbidraget till barnfamiljer 

Vårändringsbudgeten lämnas till riksdagen

Regeringens förslag ingår i den kommande vårändringsbudgeten, som kommer att lämnas över till riksdagen för beslut den 19 april 2022. Följ budgetbeslutet på riksdagens webbplats.