Artikel från Utrikesdepartementet

Ytterligare sanktioner mot Ryssland, utredningar om krigsbrott i Ukraina och Global Gateway i fokus när EU:s utrikesministrar träffades i Luxemburg

Publicerad

När EU-ländernas utrikesministrar träffades den 11 april i Luxemburg stod bland annat Rysslands aggression mot Ukraina och EU:s Global Gateway på dagordningen. Utrikesminister Ann Linde företrädde Sverige.

Utrikesminister Ann Linde.
Utrikesminister Ann Linde. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Rysslands aggression mot Ukraina

Rådet diskuterade Rysslands aggression mot Ukraina.

Regeringen fördömer i kraftfullast möjliga ordalag Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina. Rysslands folkrättsstridiga agerande har i grunden ändrat det säkerhetspolitiska läget i Europa. Regeringen verkar för ett fortsatt enigt och kraftfullt svar från EU i nära samordning med partners och likasinnade.

– EU fortsätter att agera för att stödja Ukraina och sätta press på Ryssland. De fem sanktionspaket som redan är beslutade är de mest kraftfulla EU någonsin har antagit. Sverige driver på för att nya sanktioner ska omfatta fler fossila bränslen, säger utrikesminister Ann Linde.

I anslutning till utrikesministermötet anordnades ett möte med ICCs chefsåklagare Karim Khan då utrikesministern presenterade ett ökat svenskt stöd till internationella brottsmålsdomstolens verksamhet med fem miljoner kronor för att bland annat stärka utredningarna om krigsbrott i Ukraina.

Ministrarna hade även en informell lunch med Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt och Islands utrikesminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir med fokus på kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

Global Gateway

Rådet diskuterade EU:s konnektivitetsstrategi The Global Gateway Initiative.

Regeringen ser positivt på stärkt konnektivitet mellan EU och andra regioner. Global Gateway har potential att stärka EU:s relevans globalt, såväl geostrategiskt som politiskt och ekonomiskt.

Regeringen anser att strategin har bäring såväl på europeiska och svenska säkerhetspolitiska intressen som på biståndspolitiska intressen. Därutöver representerar strategin potentiella möjligheter för svenskt näringsliv. Det är viktigt att upphandlingar sker transparent och med höga hållbarhetskrav.

Under mötet återrapporterade utrikesministern även från sin resa i Gulfregionen 27–30 mars där hon diskuterade fredsansträngningarna i Jemen och framförde gemensamma EU-budskap från EU:s utrikeschef Josep Borrell.

Producerat av EU-representationen.