Artikel från Utrikesdepartementet

Ansökan om Natomedlemskap undertecknad och överlämnad

Den 17 maj undertecknade utrikesminister Ann Linde Sveriges ansökan om Natomedlemskap och dagen efter, den 18 maj överlämnades ansökan till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

 • Utrikesministern skriver på Sveriges Natoansökan

  Utrikesminister Ann Linde undertecknar den 17 maj en svensk ansökan om Natomedlemskap.

  Foto: Frida Drake/Utrikesdepartementet

 • Sveriges Natoansökan lämnas in till generalsekreterare Jens Stoltenberg

  Ansökningarna överlämnades den 18 maj till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg av ambassadörerna Axel Wernhoff för Sverige och Klaus Korhonen för Finland.

  Foto: Nato

 • Sverige och Finland lämnade in sina Natoansökningar samtidigt

  Sverige och Finland lämnade in sina Natoansökningar samtidigt

  Foto: Nato

– Det är en historisk dag. Det känns stort, det känns allvarstyngt. Ett Natomedlemskap är rätt för Sveriges säkerhet och säkerheten och stabiliteten i vår del av Europa, sa utrikesminister Ann Linde vid undertecknandet.

Den svenska ansökan lämnades till generalsekreterare Stoltenberg av Sveriges Natoambassadör Axel Wernhoff i Bryssel. Finland lämnade samtidigt in sin ansökan.