Artikel från Finansdepartementet

Ansökan om undantag från EU s energiskattedirektiv

Publicerad

Regeringen har idag skickat in en ansökan till EU-kommissionen där undantag begärs från EU:s regler om miniminivåer på beskattningen av bensin och diesel.

Drivmedelspriserna har stigit kraftigt den senaste tiden. Främst på grund av att oljepriset har stigit, särskilt till följd av Rysslands invasion av Ukraina. De höga priserna får ekonomiska konsekvenser för svenska hushåll och företag.

Regeringen har tidigare lagt fram ett kraftfullt åtgärdspaket för att möta de prisökningar vi nu ser med anledning av Rysslands invasion. Här ingår bland annat att sänka drivmedelsskatterna till EU:s miniminivå för diesel, ett bidrag till alla bilägare på 1 000 kronor, eller 1 500 kronor på landsbygden, samt att pausa reduktionsplikten. Regeringen har också föreslagit ett nytt reseavdrag som gynnar pendlare med långa avstånd. Ett förslag har också remitterats om förstärka nivåer i det nya reseavdraget.

I enlighet med tillkännagivandet från Sveriges riksdag ansöker regeringen nu om ett undantag för att energiskatten på bensin och diesel ska kunna tas bort under, till att börja med, tre månader. 

– Det viktiga för regeringen och för mig är att stötta vanligt folk på ett effektivt och snabbt sätt nu när priserna är höga. Vi har arbetat konstruktivt, och nu skickar i in en ansökan om att tillfälligt gå under miniminivåerna i enlighet med riksdagens tillkännagivande. Som ett alternativ till det arbetar vi vidare med förslaget om en drivmedelskompensation till alla bilägare, säger finansminister Mikael Damberg.

Kontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg