De nordiska försvarsministrarna möttes vid ryska gränsen

Publicerad

Den 11–12 maj deltog försvarsminister Peter Hultqvist i ett möte i Nordnorge med sina kollegor från de andra nordiska länderna. Försvarsministrarna besökte gränsstationen vid den ryska gränsen och diskuterade hur det nordiska försvarssamarbetet kan stärkas ytterligare.

Ministrarna stående utomhus på en bergstopp med en helikopter i bakgrunden.
Försvarsministrarna från de nordiska länderna besökte gränsstationen vid norsk-ryska gränsen i samband med mötet i Kirkenes, Norge. Foto: Asgeir Brekke/Norges försvarsdepartement

Den säkerhetspolitiska situationen i Norden och övriga Europa har över tid försämrats, och efter Rysslands invasion av Ukraina i februari i år förändrats i grunden. Det påverkar Nordefco, ett försvarssamarbete mellan de nordiska länderna som funnits i sin nuvarande form sedan 2009.

När försvarsministrarna från Nordefcoländerna möttes i Kirkenes i Norge stod samtal om hur samarbetet inom Norden kan stärkas ytterligare på agendan.

–  I det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läge som nu råder är solidaritet och samarbete mellan de nordiska länderna av största vikt. Ett nära nordiskt försvarssamarbete är grundläggande för Sveriges säkerhet och säkerheten i vårt närområde, säger Peter Hultqvist.

Två gånger per år möts försvarsministrarna från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige för att diskutera utvecklingen av försvarssamarbetet och aktuella säkerhetspolitiska frågor. Då Norge är ordförandeland för Nordefco 2022 hölls mötet den här gången i Kirkenes. Ordförandeskapet roterar årsvis mellan de nordiska länderna och 2023 kommer Sverige att vara ordförande.