Artikel från Finansdepartementet

Ekonomiska och finansiella aspekter av kriget i Ukraina i fokus när EU:s finansministrar träffas i Bryssel den 24 maj

Publicerad

Ekonomiska och finansiella aspekter av kriget i Ukraina och arbetet i visepersonsgruppen för tullunionen på dagordningen när EU:s finansministrar träffas i Bryssel den 24 maj. Statssekreterare Elin Eliasson företräder Sverige.

Elin Eliasson statssekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Elin Eliasson statssekreterare hos finansminister Mikael Damberg Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ekonomiska och finansiella aspekter av krisen i Ukraina

Rådet väntas ha en diskussion om ekonomiska och finansiella aspekter av kriget i Ukraina.

Regeringen står redo att vidta utökade restriktiva åtgärder mot Ryssland och Belarus vid behov, samt att verka för ett effektivt genomförande av dessa åtgärder.

När det gäller eventuella stödåtgärder på EU-nivå till medlemsstaterna anser regeringen att dessa bör finansieras genom omprioritering av medel som redan finns i EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027 och inte genom exempelvis ytterligare gemensam upplåning.

Regeringen anser vidare att EU bör bistå Ukraina med ekonomiskt stöd och är öppen för att diskutera lämpliga alternativ.

Arbetet i visepersonsgruppen för tullunionen

Rådet väntas få en presentation av Visepersongruppens rapport om tullunionen, med möjlighet till diskussion.

Regeringens uppfattning är att tullunionen fungerar väl.

Statssekreterare Elin Eliasson företräder Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen.