Artikel från Statsrådsberedningen

Europadagen uppmärksammades i Kulturhuset den 9 maj

Publicerad

Det svenska högtidlighållandet av Europadagen 2022 – Europa i en ny tid präglades av säkerhetsläget i Europa.

Hans Dahlgren står på scen. Bredvid honom och i förgrunden syns det solros i stora arrangemang.
Hans Dahlgren i studion på Kulturhuset på Europadagen 2022. Ninni ANdersson/Regeringskansliet

På plats i studion i Kulturhuset i Stockholm men även vid skärmar runt om i landet samlades skolelever, tjänstemän och allmänheten för att ta del av körsång och seminarier. Programmet inleddes med att EU-ministern gjorde en utblick på läget i EU. Detta anförande följdes sedan av ett levande panelsamtal kring de mest aktuella frågorna kopplat till hur läget i Europa ser ut just den 9 maj och vad det innebär för EU och samarbetet i stort. Fokus var på det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa.

Seminiarier från Europadagen

 

Europa i en ny tid

Moderator: Göran von Sydow, direktör Sieps
Panel: Hans Dahlgren, EU-minister, Karin Karlsbro (L), Europaparlamentet, Noura Berrouba, ordförande i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Christian Danielsson, chef EU-kommissionen Sverige, Etienne de Gonneville, ambassadör för Frankrike

Europeisk klimatomställning i orostider – hur klarar vi produktionen och jobben?

Moderator: Mats Engström, senior rådgivare Sieps
Panel: Jessica Polfjärd (M) och Jytte Guteland (S), Europaparlamentet, Annika Korzinek, biträdande chef EU-kommissionens kontor, Therese Guovelin förste vice ordförande LO, Liisa Raasakka, chef för EIB Sverige

Vad är grejen med EU:s inre marknad? - Om fred, handel och fri rörlighet

Moderator: Simon Vikström, föreläsare och entreprenör
Panel: Arba Kokalari (M), Europaparlamentet ,Waltraud Heinrich, samordnare för SOLVIT, Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor Svenskt Näringsliv, Oscar Wåglund Söderström, internationell chef TCO

Hur kan vi värna vår europeiska demokrati?

Inledningstalare: Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
Moderator: Karin Flordal, Sieps
Panel: Kristoffer Tamsons, rapportör vid Europarådets lokala och regionala kongress om hat och hot mot förtroendevalda, Göran Arrius ordförande för Saco, Noura Berrouba, ordförande för LSU, Lena Nyberg generaldirektör för MUCF och Anna Lena Pogulis projektledare SKR