EU:s strategiska kompass och Rysslands aggression mot Ukraina i fokus på EU:s försvarsministermöte

Publicerad

Den 17 maj möttes EU:s försvarsministrar i Bryssel för att diskutera hur EU:s strategiska kompass ska genomföras. Rysslands aggression mot Ukraina stod också på dagordningen. Statssekreterare Jan-Olof Lind företrädde Sverige vid mötet.

Jan-Olof Lind står tillsammans med flera personer och pratar.
Statssekreterare Jan-Olof Lind företrädde Sverige vid mötet. Foto: EU-representationen i Bryssel

Vid mötet med EU:s försvarministar diskuterades hur EU:s strategiska kompass ska genomföras. Fokus låg på framtiden för EU:s krishanteringsinsatser.

Fortsatt brett stöd för Ukraina

Försvarsministrarna diskuterade även Rysslands aggression mot Ukraina och vikten av att EU fortsätter att agera i nära samordning med partners och likasinnade samt verkar för att samla fortsatt internationellt stöd för Ukraina. EU bör tillsammans med andra fortsatt stödja Ukraina, enligt den svenska regeringen.

– Just nu är det svårt att se ett slut på kriget i Ukraina. Det råder inga tvivel om att den ryska attacken mot ett fredligt grannland kommer att forma säkerhetsläget i Europa under mycket lång tid, kanske generationer framöver, säger statssekreterare Jan-Olof Lind som företrädde Sverige vid mötet.

EU:s strategiska kompass

EU:s strategiska kompass ska ge politisk vägledning för den fortsätta utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete och bidra till att Europa tar större ansvar för sin säkerhet. I samband med det gemensamma mötet med både EU:s utrikesministrar och försvarsministrar i mars 2022 antogs EU:s strategiska kompass.