Artikel från Socialdepartementet

Frågor inom äldreområdet, ordförandeskapet i EU och hållbart arbetsliv på Pensionärskommitténs möte

Publicerad

Företrädare från organisationerna i Pensionärskommittén och Socialminister Lena Hallengren träffades den 10 maj och diskuterade aktuella frågor. EU-minister Hans Dahlgren och Lars Stjernkvist, chef för kansliet för ett hållbart arbetsliv, medverkade också på mötet.

 • Porträttbild av socialminister Lena Hallengren som står med armarna i kors.

  Socialminister Lena Hallengren

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Porträttbild av EU-minister Hans Dahlgren

  EU-minister Hans Dahlgren

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Lars Stjernkvist, chef för kansliet för ett hållbart arbetsliv

  Lars Stjernkvist, chef för kansliet för ett hållbart arbetsliv

  Foto: Regeringskansliet

Vårändringsbudgeten 2022

Lena Hallengren informerade om Vårändringsbudgeten 2022 och satsningar för äldre. Pensionärer ska få stärkt ekonomi med garantitillägget som ger en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer i månaden. Regionerna får 500 miljoner kronor för att öka kapaciteten i sjukvården genom att bland annat anställa fler sjuksköterskor, förbättra arbetsmiljön inom vården och öka antalet vårdplatser.

Reformer inom äldreområdet

Socialministern informerade om pågående och kommande insatser för äldre. Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg liksom göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. Anhörigorganisationer ska också få ett höjt statsbidrag.

Socialstyrelsen ska ta fram stöd som gör det lättare att bedöma vilka svenskkunskaper medarbetarna behöver för olika arbetsuppgifter i äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska också inrätta ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg. Syftet är att staten och kommunerna ska arbeta tillsammans för att stärka den svenska äldreomsorgen.

Den 30 juni kommer Äldreomsorgslagsutredningens slutbetänkande att presenteras och den 1 juli ska det bli krav på att alla som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt.

Inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd

EU-minister Hans Dahlgren talade om regeringens arbete inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd våren 2023. Hans Dahlgren kommenterade även läget i Europa i allmänhet.

Ett hållbart arbetsliv

Lars Stjernkvist, chef för kansliet för ett hållbart arbetsliv talade om regeringens arbete för att stödja ett hållbart arbetsliv.

Om Pensionärskommittén

Pensionärskommittén, som bildades 1991, sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. Socialminister Lena Hallengren är ordförande. De organisationer som sitter med i kommittén är: Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna (SPF), Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Sverigefinska pensionärer och Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige.