Implementering av den strategiska kompassen och Rysslands aggression mot Ukraina på Rådets möte (försvarsministrarna) den 17 maj 2022

Publicerad

När EU:s försvarsministrar möts i Bryssel står implementering av den strategiska kompassen, med fokus på framtiden för EU:s krishanteringsinsatser inom ramen för GSFP och Rysslands aggression mot Ukraina på dagordningen. Statssekreterare Jan-Olof Lind företräder Sverige.

Jan-Olof Lind, statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist.
Jan-Olof Lind, statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Implementering av den strategiska kompassen, med fokus på framtiden för EU:s krishanteringsinsatser inom ramen för GSFP

Försvarsministrarna förväntas diskutera implementeringen av den strategiska kompassen. Sverige avser vid rådets möte uttrycka stöd för genomförandet av den strategiska kompassen och framhålla Sveriges engagemang avseende detta, inklusive under det svenska ordförandeskapet.

Regeringen ser positivt på att EU ser över den militära verktygslådan, inklusive dess snabbinsatsförmåga, så att denna blir mer effektiv och ändamålsenlig i enlighet med den inriktning som anges i den strategiska kompassen.

Rysslands aggression mot Ukraina

Försvarsministrarna förväntas diskutera den ryska aggressionen mot Ukraina. Regeringen verkar för ett fortsatt enigt och kraftfullt svar från EU. Det är avgörande att EU fortsätter att agera i nära samordning med partners och likasinnade och verkar för att uppbåda ett brett internationellt stöd för Ukraina. EU bör tillsammans med andra vidta ytterligare åtgärder till stöd för Ukraina.

 

I anslutning till mötet väntas ministrarna ha en informell lunch med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Ukrainas försvarsminister Oleksii Reznikov via videolänk. Den Europeiska försvarsbyrån väntas även genomföra ett styrelsemöte i ministerformat.

Statssekreterare Jan-Olof Lind företräder Sverige.

Producerat av EU-representationen.