Artikel från Justitiedepartementet

Ökad beredskap och motståndskraft mot desinformation

Publicerad

Justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson och general­direktör Henrik Landerholm på Myndigheten för psyko­logiskt försvar höll den 24 maj en press­briefing om desinformation och cyber­säkerhet. Dessutom presen­terades myndig­hetens informations­satsning ”Bli inte lurad” som ska höja allmän­hetens motstånds­kraft mot desinformation.

Den rådande säker­hetspolitiska situationen innebär en ökad risk för desinformation. Sådana försök till påverkan kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande

– Vi ser att Ryssland bedriver påverkanskampanjer på hemmaplan för att rättfärdiga kriget i Ukraina. Samtidigt vet vi att Ryssland använder desinformation som verktyg för att påverka andra. Därför är det viktigt att upplysa vår egen befolkning om vad som pågår och förstå att vi måste vara vaksamma mot alla försök till desinformation och påverkanskampanjer, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I det säkerhetspolitiska läget Sverige befinner sig i just nu så finns det en ökad risk för påverkanskampanjer och cyberattacker. Men hittills har det inte förekommit några större avvikelser av inrapporterade it-störningar. 

– I vårändringsbudgeten föreslår vi dessutom 15 miljoner extra till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ska användas för att stärka hanteringen av it-attacker och andra it-incidenter och för att stärka förmågan hos privata och offentliga aktörer i samhället, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Henrik Landerholm, generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar, berättade att myndigheten har ett särskilt uppdrag från regeringen att skydda Sverige inför valet. Han konstaterade att den svenska befolkningen har en god motståndskraft mot påverkanskampanjer men att främmande makt framför allt inriktar sig på sårbara grupper i samhället. Det kan till exempel handla om de som tar till sig nyheter på andra språk än svenska och personer som har låg tillit till samhället.  

Generaldirektören berättade också om myndighetens informationskampanj som lanserades i veckan. Den har till syfte att öka befolkningens beredskap och motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information. Grund­idén med kam­panjen är att mål­gruppen ska lära sig knepen att känna igen vilse­ledande information.