Artikel från Utrikesdepartementet

Rysslands aggression mot Ukraina och den politiska utvecklingen på Västra Balkan på Rådet för utrikes frågor den 16 maj

Publicerad

När EU:s utrikesministrar möts i Bryssel den 16 maj står den politiska utvecklingen på Västra Balkan och Rysslands aggression mot Ukraina på dagordningen. EU:s höga representant väntas även ta upp aktuella frågor på det utrikes- och säkerhetspolitiska området. EU-ambassadör Lars Danielsson företräder Sverige vid mötet.

Västra Balkan

Rådet förväntas diskutera den politiska utvecklingen på Västra Balkan i ljuset av Rysslands aggression mot Ukraina. EU:s förbindelser med länderna på Västra Balkan är viktiga för säkerheten och utvecklingen i Europa.

EU bör välkomna och samtidigt inskärpa vår förväntan att länderna på Västra Balkan, i enlighet med sina åtaganden inom ramen för sitt EU-perspektiv och EU-närmande, ansluter sig till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Regeringen anser att det är hög tid att Bulgarien släpper sin blockering av Nordmakedoniens förhandlingsstart, inte minst i rådande säkerhetspolitiska läge. Regeringen betonar även vikten av reformer i länderna på Västra Balkan, inte minst avseende respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt jämställdhet. Detta är även av stor betydelse för ett fortsatt EU-närmande.

Utrikesministrarna från de sex länderna på västra Balkan väntas delta i en lunch under FAC.

Rysslands aggression mot Ukraina

Rådet väntas diskutera Rysslands aggression mot Ukraina.

Regeringen verkar för ett fortsatt enigt och kraftfullt svar från EU. Det är avgörande att EU fortsätter att agera i nära samordning med partners och likasinnade och verkar för att uppbåda ett brett internationellt stöd för Ukraina.

EU bör tillsammans med andra vidta ytterligare åtgärder till stöd för Ukraina. Utöver kortsiktigt politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd bör EU fortsätta förberedelserna för återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt Ukraina genom omprioritering av de medel som redan finns i EU:s budget.

Ett informellt möte väntas äga rum med Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba och Kanadas utrikesminister Mélanie Joly under dagen.

EU-ambassadör Lars Danielsson företräder Sverige.

Producerat av EU-representationen.