Samtal om hur säkerheten i skolan kan stärkas

Publicerad

Den 5 maj höll regeringen ett rundabordssamtal om hur säkerheten för elever och personal i skolan kan stärkas. Bland deltagarna fanns företrädare för myndigheter, fackförbund och andra organisationer inom skolans område.

 • Johan Danielsson, Lina Axelsson Kihlblom och Morgan Johansson sitter tillsammans vid ett konferensbord.

  Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson, skolminister Lina Axelsson Kihlblom samt justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Erna Zelmin, generaldirektör för Arbetsmiljöverket sitter i ett konferensrum omgiven av andra personer.

  Erna Zelmin, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Jonas Trolle från Center mot våldsbejakande extremism talar i en mikrofon.

  Jonas Trolle från Center mot våldsbejakande extremism.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Marcus Hjelm och Jonas Trolle från Center mot våldsbejakande extremism sitter vid ett konferensbord.

  Marcus Hjelm och Jonas Trolle från Center mot våldsbejakande extremism.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den svenska skolan är förhållandevis trygg men behöver bli tryggare, både för elever och lärare. Lärare ska känna att de har hela samhällets stöd när de upprätthåller en trygg skolmiljö och ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan.

Gemensamt för de våldsdåd i skolmiljö som vi har sett i Sverige är att gärningsmännen har varit unga och haft problem med psykisk ohälsa på olika sätt.

- Elevhälsan måste stärkas och få förutsättningar att arbeta förebyggande i stället för att bara släcka bränder. Det har varit mycket värdefullt att få lyssna på olika perspektiv på de här frågorna, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

En trygg arbetsplats för skolpersonal

Hot och våld i arbetslivet behöver tas på allvar. Skolan är en stor arbetsplats och ingen ska behöva vara rädd på jobbet. Det är inte bara ett arbetsmiljöproblem utan i förlängningen även ett angrepp på det demokratiska samhället.

- Skolan ska vara en trygg plats att gå till. Det är viktigt både för lärarnas arbetsmiljö och elevernas studiemiljö, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Samarbete mellan flera aktörer

Det är mycket allvarligt när våldsdåd drabbar personer i skolmiljön. För att motverka sådana händelser krävs ett förebyggande arbete som behöver pågå både i skolan och det omgivande samhället.

- Samverkan mellan skolan, socialtjänsten polisen, hälso- och sjukvården och ibland även Säkerhetspolisen, avgörande för att kunna förhindra sådana här dåd. Hot, våld och kränkningar mot lärare och annan skolpersonal får aldrig accepteras, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Förebyggande arbete behövs

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brottsförebyggande rådet redogjorde för Brå:s Skolundersökning om brott från 2019, som bland annat visar att nästan hälften av eleverna (48%) uppger sig ha utsatts för olika typer av brott minst en gång under de senaste tolv månaderna. Av andelen elever som uppger att de utsatts för brott är skolmiljön en av de vanligaste brottsplatserna. 8,5 % av eleverna uppger sig ha blivit utsatta för lindrigare våld i skolan och 2 % för grövre våld.

De inbjudna organisationerna fick ge sin bild av vilka åtgärder som behöver vidtas för att stärka säkerheten för elever och personal i skolan. Bland annat betonades samverkan, förebyggande arbete och riskbedömningar.

På samtalet deltog företrädare för Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Center mot våldsbejakande extremism, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Skolledarförbund och Säkerhetspolisen.