Artikel från Justitiedepartementet

Anders Ygeman i samtal med flera aktörer om idrottsytor

Publicerad

Regeringen höll i dag ett rundabordssamtal tillsammans med representanter från Riksidrottsförbundet, Centrum för idrottsforskning, Allmänna arvsfonden, kommuner och SKR om anläggningar och ytor för idrott och motion.

Gruppbild med 15 personer som står utomhus framför en vägg med fönster.  Anders Ygeman står i mitten.
På mötet deltog representanter från Riksidrottsförbundet, Centrum för idrottsforskning, Allmänna arvsfonden, Sveriges Kommuner och Regioner, Malmö stad, Göteborgs stad, Stockholms stad och Norrköpings kommun. Foto: Regeringskansliet

Syftet med mötet var att skapa dialog om anläggningsfrågorna och ett tillfälle för regeringen att höra vad de olika aktörerna ser för olika vägar framåt gällande bristen på ändamålsenliga anläggningar och ytor för idrott och motion.

– Det här är en viktig idrottspolitisk fråga som är prioriterad för regeringen. Det var ett positivt möte med en gemensam samsyn i många frågor, säger Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor.