Artikel från Justitiedepartementet

Anders Ygeman talade om rätten till idrott för personer med funktionsnedsättning på seminarium i Helsingborg

Publicerad

I samband med stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg, talade Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor, på ett seminarium tillsammans med bland andra Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson om rätten till idrott och rörelseglädje för personer med funktionsnedsättning. Seminariet arrangerades av projektet Fungera Mera som drivs av lokala aktörer inom idrott, vård och omsorg i Helsingborg.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Statens mål och syfte med statsbidraget till idrotten är bland annat att ge möjligheter för alla i Sverige att motionera och idrotta.

– Det statliga stödet till idrotten ska gå till allas idrott och regeringen har varit tydlig i att idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning måste prioriteras av Riksidrottsförbundet i sin fördelning av det statliga stödet. Inte minst är detta tydligt efter pandemin som slog hårdast mot personer med funktionsnedsättning, sa integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman.

Regeringen menar att alltför få personer med funktionsnedsättning deltar i den organiserade idrottsverksamheten och anser därför att det är angeläget att den delen av verksamheten får högre prioritet.

Därför är det uppdrag regeringen gett Centrum för idrottsforskning, att följa upp funktionshinderspolitiken på idrottsområdet utifrån det nationella målet, extra viktigt.

– Samhället och idrottsrörelsen måste bli betydligt bättre på att ta fram kunskap och framför allt sprida kunskap om hur vi når alla grupper, sa Anders Ygeman.