Försvarets radioanstalt får bredare uppdrag

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 juni 2022 att Försvarets radioanstalt (FRA) ska få ge stöd även till enskilda verksamhetsutövare som inte utgör statligt ägda bolag såsom privata bolag, föreningar och stiftelser som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende.

Syftet med att utvidga kretsen av aktörer som FRA får ge stöd till är att upprätthålla ett starkt skydd för de mest skyddsvärda verksamheterna och i förlängningen höja den nationella förmågan att stå emot antagonistiska cyberangrepp. FRA bidrar på så sätt till att försvåra för antagonistiska cyberhotsaktörer att angripa svenska intressen.