Artikel från Utrikesdepartementet

Rysslands aggression mot Ukraina på FAC 20 juni 2022

Publicerad

När EU:s utrikesministrar träffades i Luxemburg den 20 juni stod utvecklingen i länderna på Afrikas horn EU:s stöd till regionen, EU:s samarbete med Egypten och Rysslands aggression mot Ukraina på dagordningen. EU:s höga representant tog även upp aktuella frågor på det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Utrikesminister Ann Linde företrädde Sverige vid mötet.

Utrikesminister Ann Linde.
Utrikesminister Ann Linde. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Afrikas horn

Ministrarna diskuterade utvecklingen i länderna på Afrikas horn och EU:s stöd till regionen. Fokus för diskussionen låg på Etiopien, men även Somalia och Sudan.

Regeringen välkomnar ett fortsatt starkt partnerskap mellan EU och länderna på Afrikas horn. Regeringen verkar för ett aktivt engagemang från EU i Etiopien och stödjer ansträngningarna från EU:s särskilda sändebud för att bidra till en lösning på konflikten. Det är viktigt att EU upprätthåller både dialogen med, och trycket på, parterna, inklusive genom att även fortsättningsvis använda EU:s ekonomiska stöd för att främja en hållbar vapenvila, obehindrat och säkert humanitärt tillträde, och ansvarsutkrävande. Nära samarbete med Afrikanska unionen och andra internationella partners förblir viktigt.

Egypten

Ministrarna diskuterade EU:s samarbete med Egypten. Ministrarna diskuterade även klimatfrågor i ljuset av det egyptiska värdskapet av COP27 i Sharm el-Sheikh senare i år. Ministrarna hade också en lunch med Egyptens utrikesminister Sameh Shoukry.

Regeringen ser positivt på EU:s samarbete med Egypten och välkomnar arbetet med att stärka samarbetet på energiområdet. EU bör ge stöd för förbättrad livsmedelssäkerhet i det södra grannskapet, inklusive Egypten, mot bakgrund av de negativa effekterna av Rysslands aggression mot Ukraina.

Rysslands aggression mot Ukraina

Ministrarna diskuterade Rysslands aggression mot Ukraina, frågan om livsmedelsförsörjning samt inverkan av kriget i Ukraina på tredjeländer. Ministrarna antog också slutsatser om EU:s arbete för att bemöta krisen genom internationellt samarbete.

– EU fortsätter att öka pressen på Ryssland och stärka det politiska, humanitära, ekonomiska och militära stödet till Ukraina. Vi behöver också fortsätta att ha en nära dialog med partners på global nivå kring de bredare konsekvenserna av Rysslands aggression mot Ukraina, sade utrikesminister Ann Linde.

Regeringen fördömer i kraftfullast möjliga ordalag Rysslands aggression mot Ukraina och verkar för ett fortsatt enigt och kraftfullt svar från EU i nära samordning med partners och likasinnade. Tillsammans med partners bör EU vidta ytterligare åtgärder till stöd för Ukraina. Utöver kortsiktigt politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd bör EU fortsätta förberedelserna för återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt Ukraina genom omprioritering av de medel som redan finns i EU:s budget. EU bör även stödja andra utsatta partnerländer, som Moldavien och Georgien.

Utrikesminister Ann Linde företrädde Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen.