Sverige och Finland fördjupar försvarssamarbetet

Publicerad

I samband med ett möte i Reykjavik den 7 juni undertecknade försvarsminister Peter Hultqvist och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen ett bilateralt samförståndsavtal om värdlandsstöd. Avtalet bidrar till att stärka ländernas förmåga att agera tillsammans i fred, kris och krig.

Peter Hultqvist till vänster och Antti Kaikkonen till höger sitter vid ett bord och skriver under papper.
Försvarsminister Peter Hultqvist och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen undertecknade ett bilateralt samförståndsavtal om värdlandsstöd. Foto: Ulrika Langels/Försvarsdepartementet

I samband med ett försvarsministermöte på Island den 7–8 juni undertecknade de båda försvarsministrarna ett bilateralt samförståndsavtal om värdlandsstöd. Därmed fördjupas det bilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan Sverige och Finland än mer. Ett samförståndsavtal om värdlandsstöd ger de båda länderna ökade förutsättningar att bedriva militär verksamhet i fred, i kris och i krig.

– När det gäller försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är målet med värdlandsstöd att skapa bättre förutsättningar att verka på varandras territorium, bland annat inom ramen för gemensamma operationer. Att kunna ge och ta emot militärt stöd är därför centralt. Avtalet kommer att förbättra vår förmåga att agera här och nu, men även efter det att vi blivit Natomedlemmar, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Ett bilateralt samförståndsavtal om värdlandsstöd är en konkret åtgärd för att förbättra Sveriges och Finlands förmåga att ta ansvar för ländernas gemensamma säkerhet. Med värdlandsstöd avses den verksamhet som ett värdland, i enlighet med en särskild överenskommelse, utför i syfte att stödja och möjliggöra verksamhet från en annan stats styrkor.