Artikel från Utrikesdepartementet

Rysslands aggression mot Ukraina överst på dagordningen på FAC den 18 juli 2022

Publicerad

När EU:s utrikesministrar träffades i Bryssel den 18 juli stod Rysslands aggression mot Ukraina, EU:s förbindelser med Latinamerika och Karibien och EU:s externa digitala politik (digital diplomati) på dagordningen. EU:s höga representant tog upp aktuella frågor på det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Kabinettssekreterare Robert Rydberg företrädde Sverige vid mötet.

Regeringskansliet

Rysslands aggression mot Ukraina

Rådet diskuterade Rysslands aggression mot Ukraina.

Regeringen fördömer i kraftfullast möjliga ordalag Rysslands aggression mot Ukraina. Regeringen verkar för ett fortsatt enigt och kraftfullt svar från EU i nära samordning med partners och likasinnade. Det är angeläget att EU fortsätter visa handlingskraft genom att förbereda ytterligare sanktioner och att arbeta med efterlevnaden av redan beslutade sanktionspaket.

Tillsammans med partners bör EU även vidta ytterligare åtgärder till stöd för Ukraina. Utöver kortsiktigt politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd bör EU fortsätta förberedelserna för den långsiktiga återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt Ukraina, inklusive genom omprioritering av de medel som redan finns i EU:s budget och genom att stötta näringslivets engagemang, där så är möjligt. EU bör även stödja andra utsatta partnerländer, som Moldavien och Georgien.

– Sveriges politik ligger fast. Rysslands aggression får inte resultera i politiska vinster. EU måste öka trycket på Ryssland och stärka det politiska, humanitära, ekonomiska och militära stödet till Ukraina. Ryska styrkor fortsätter att bryta mot krigets lagar och åsamkar ett oerhört lidande. Ansvar måste utkrävas, sade kabinettssekreterare Robert Rydberg.

Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba deltog över länk.  

Latinamerika och Karibien

Rådet diskuterade EU:s förbindelser med Latinamerika och Karibien.

Regeringen stödjer ett ökat EU engagemang i Latinamerika och Karibien. EU bör samarbeta med regionala organisationer och likasinnade länder i Latinamerika och Karibien kring globala frågor och utmaningar, inklusive ett stärkande av det multilaterala systemet och den regelbaserade världsordningen.

De utestående associeringsavtalen mellan EU och Chile, Mexiko respektive Mercosur utgör ett viktigt åtagande om regelbaserad internationell handel som också kommer att ge våra bägge regioner större affärsmöjligheter på respektive marknad. Ett av EU:s krav för att gå vidare med avtalet med Mercosur var att alla parter förbinder sig att respektera och effektivt genomföra Parisavtalet. Sverige stödjer EU-kommissionens initiativ för att förbättra förutsättningarna för ratificering av avtalen.

EU:s externa digitala politik (digital diplomati)

Rådet diskuterade EU:s externa digitala politik, med fokus på hur EU och medlemsstaterna kan agera mer samlat och kraftfullt samt öka sina förmågor.

Regeringen anser att Sverige bör spela en aktiv roll i det framväxande EU-samarbetet inom detta område. Regeringen framhåller vikten av att EU förmår nyttja alla sina instrument på ett mer samlat sätt, av bättre samverkan mellan medlemsstaternas agerande, liksom av samordning mellan EU-systemets olika delar.

Kabinettssekreterare Robert Rydberg företrädde Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.