Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige har genomfört anslutningssamtal vid Natos högkvarter

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde ledde idag den svenska delegationen vid de anslutningssamtal som genomfördes vid Natohögkvarteret i Bryssel. Under anslutningssamtalen går parterna igenom de formella krav som ställs i samband med att ett land vill ansluta sig till Nato. Även Finland genomförde sina anslutningssamtal under dagen.

– Vid dagens samtal kunde vi konstatera att Sverige möter alla de krav som ställs på en blivande Natomedlem. Samtalen har varit mycket positiva. Sverige kommer som Natomedlem att bidra till Natos samlade förmåga och till säkerheten för samtliga Natoallierade. Vårt medlemskap ökar Sveriges säkerhet och bidrar till stabiliteten i vår region, säger utrikesminister Ann Linde.

Efter att samtalen genomförts förväntas ambassadörerna från Natoländerna underteckna anslutningsprotokollen för Sverige och Finland vid ett möte i Nordatlantiska rådet (NAC) tisdagen den 5 juli.