Fördjupat försvarssamarbete mellan Danmark, Norge och Sverige

Publicerad

Den 8 augusti möttes försvarsminister Peter Hultqvist, Danmarks försvarsminister Morten Bødskov och Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram i Malmö. De diskuterade fördjupat samarbete mellan de tre länderna för att bidra till säkerhet och stabilitet i Östersjöregionen.

De tre ministrarna stående utomhus i Malmö hamn med mikrofoner framför sig.
Försvarsminister Peter Hultqvist (mitten), Danmarks försvarsminister Morten Bødskov (vänster) och Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram (höger) på den pressträff som hölls i samband med deras möte i Malmö. Foto: Försvarsdepartementet

Det säkerhetspolitiska läget i regionen har kraftigt försämrats i och med Rysslands invasion av Ukraina.

– Vi behöver vara förberedda och utrustade för att kunna agera tillsammans i fred, kris och konflikt. Ett stärkt samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge är viktigt, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

I september 2021 undertecknade Danmark, Norge och Sverige en gemensam avsiktsförklaring om fördjupat operativt försvarssamarbete.

I april 2022 beslutade regeringen att Försvarsmakten, tillsammans med den danska och norska motsvarigheten, skulle etablera en militär koordineringsgrupp för detta.

När Peter Hultqvist mötte sina kollegor från Danmark och Norge i Malmö diskuterade de tre ministrarna hur samarbetet kan fördjupas ytterligare, och vad ett svenskt Natomedlemskap kan innebära.

– Att kunna genomföra koordinerade militära operationer ger en möjlighet att ha kontroll över södra Östersjön, Östersjöinloppet och i Västerhavet och ta ansvar i en krissituation. Att kunna göra det är ett vitalt gemensamt intresse för Danmark, Norge och Sverige, säger Peter Hultqvist.