Artikel från Kulturdepartementet

Kulturministern i samtal med civilsamhället om flyktingmottagande

Publicerad

Ett halvår har gått sedan Ryssland inledde kriget mot Ukraina. Tisdag den 23 augusti bjöd kulturminister Jeanette Gustafsdotter in ett stort antal representanter från civilsamhället. Syftet med sakrådet var att få en uppdaterad lägesbild av flyktingsituationen och ta del av hur organisationerna ser på situationen framåt.

– Jag vill rikta ett stort tack till civilsamhällets organisationer som har jobbat intensivt med att ta hand om ukrainska flyktingar i Sverige under det senaste halvåret. Regeringen är mån om att upprätthålla en dialog för att underlätta för civilsamhället att fortsätta med dessa ovärderliga insatser, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Vid mötet berättade de deltagande organisationerna om hur de arbetar med flyktingmottagande med insatser som mat, kläder, social samvaro och stödinsatser för barn. Flera organisationer berättade om familje- och kulturaktiviteter som genomförts under sommaren, som till exempel olika läger för barn. Behovet av mötesplatser för ukrainare anses fortfarande vara stort. Organisationerna lyfte även problemområden som dagersättningsnivåer samt möjligheter till sjukvård och SFI-undervisning.

Statssekreterare vid Kulturdepartementet Nina Andersson deltog också vid sakrådet.

Deltagare

• Asylrättscentrum
• Caritas
• Funktionsrätt Sverige
• Judiska Centralrådet
• Romska Ungdomsförbundet
• Rädda barnen
• Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL)
• Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)
• Studieförbunden i samverkan
• Svenska Röda Korset
• Sveriges kristna råd
• Sveriges Stadsmissioner
• Ukrainska Alliansen i Sverige

Medverkade gjorde även:

• Sveriges kommuner och regioner
• Migrationsverket
• Myndigheten för stöd till trossamfund
• Myndigheten för delaktighet
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
• Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället