Stärkt nordiskt försvarssamarbete i fokus på ministermöte i Finland

Publicerad

Torsdagen den 25 augusti träffades Sveriges, Finlands och Norges försvarsministrar i Gustaf Mannerheims jaktstuga i södra Finland. Under dagen diskuterades såväl det svensk-finska försvarssamarbetet som samarbetet mellan Sverige, Norge och Finland.

Från vänster: Peter Hultqvist, Antti Kaikkonen och Bjørn Arild Gram står utomhus i en skog i södra Finland.
Försvarsminister Peter Hultqvist, Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen och Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram i samband med ett möte den 25 augusti i Finland. Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsdepartementet

Det svensk-finska försvarssamarbetet har fördjupats över tid och i juni 2022 undertecknade länderna ett bilateralt samförståndsavtal om värdlandsstöd. Peter Hultqvist och den finska försvarsministern Antti Kaikkonen konstaterade vid mötet att det bilaterala försvarssamarbetet fortsatt kommer att vara högt prioriterat. 

– Det mycket nära samarbetet vi redan har med Finland kommer att bidra till ett starkare Nato, ett starkare nordiskt försvarssamarbete och till ökad säkerhet i Östersjöregionen och i Arktis. Det står helt klart att den nivå och omfattning som nåtts i det bilaterala försvarssamarbetet innebär en stor fördel när vi nu samtidigt ska bli medlemmar i Nato, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Tillsammans med den norska försvarsministern diskuterades utvecklingen i den trilaterala samarbetskonstellationen mellan Sverige, Norge och Finland och hur samarbetet utvecklats sedan den gemensamma avsiktsförklaringen undertecknades 2020. De talade också om förutsättningarna för samarbetet vid ett svenskt och finskt Natomedlemskap.

– Nordkalotten och angränsande områden är strategiskt viktigt för försvaret av våra länder i händelse av kris eller krig. Ett stärkt samarbete mellan Sverige, Norge och Finland har därmed blivit än mer viktigt. De internationella samarbeten som vi framgångsrikt har bedrivit under de senare åren har genererat en mängd erfarenheter och framsteg som vi nu kommer kunna bygga vidare på, säger försvarsminister Peter Hultqvist efter mötet som ägde rum i Gustaf Mannerheims jaktstuga i Loppi i södra Finland.