EU:s försvarsministrar eniga om fortsatt stöd till Ukraina

Publicerad

Den 30 augusti deltog försvarsminister Peter Hultqvist i EU:s informella försvarsministermöte som ägde rum i Prag, Tjeckien. Mötet fokuserade bland annat på fortsatt stöd till Ukraina.

Peter Hultqvist sitter vid ett konferensrum med en dator framför sig.
Försvarsminister Peter Hultqvist under EU:s informella försvarsministermöte som ägde rum i Prag. Foto: Ulrika Langels/Försvarsdepartementet

På dagordningen stod diskussioner om konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina och fortsatt stöd från EU-länderna till Ukraina. Oleksii Reznikov, Ukrainas försvarsminister, deltog via videokonferens och redogjorde för landets fortsatta behov. Under mötet konstaterades att det finns ett starkt politiskt stöd för att EU ska gå vidare i arbetet med att ta fram en gemensam militär utbildningsinsats för ukrainska medborgare.

– EU måste fortsätta att stå enade i stödet för Ukraina och fortsätta att arbeta i nära samarbete med partners som USA och Storbritannien. Sverige har varit positiva till att få igång en utbildningsinsats inom EU, så det är mycket bra och viktigt att vi nu kan ta det arbetet vidare som en del i att långsiktigt stödja Ukraina, sa försvarsminister Peter Hultqvist efter mötet.

Jean-Pierre Lacroix, chef för FN:s fredsinsatser, samt företrädare för Nato, deltog också under delar av dagen. Vid mötet diskuterade EU-ländernas försvarsministrar även försvarsindustriella frågor.

Som ett led i förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023 träffade försvarsminister Peter Hultqvist ordförandelandet Tjeckiens försvarsminister, Jana Černochová, och EU:s höge representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell.