Artikel från Statsrådsberedningen

Gemensamt brev om energiåtgärder

Publicerad

Sveriges, Danmarks och Finlands statsministrar skriver tillsammans ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om vikten att agera skyndsamt för att hantera de skenande energipriserna.

Ladda ner:

De höga elpriserna, som är en konsekvens av Putins energikrigföring mot Europa, hanterar vi bäst gemensamt inom EU. I brevet pekar de tre statsministrarna på behovet av att spara energi, på vikten av att minimera gasprisernas effekt på elpriserna samt på nödvändigheten av att fortsätta den gröna omställningen.