Höga energipriser och möjliga nödåtgärder diskuteras vid EU-möte

Publicerad

När EU:s energiministrar möts i Bryssel den 9 september ska de diskutera möjliga nödåtgärder för att mildra de höga energipriserna och försörjningsläget för den kommande vintern. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företräder Sverige vid mötet.

Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och Danmarks klimat- och energiminister Dan Jörgensen samtalar med varandra i ett stort mötesrum i Luxemburg.
Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företräder Sverige vid rådsmötet. European Union

Möjliga nödåtgärder för att mildra höga energipriser

Vid det extrainsatta energirådsmötet väntas en diskussion om akuta krisåtgärder för att motverka de mycket höga elpriserna. Kommissionen har uttalat att dagens elmarknadsmodell inte är konstruerad för denna extrema situation och arbetar med förslag på ytterligare krisåtgärder inför vintern samt med utveckling av elmarknadsmodellen på längre sikt.

Den pågående energikrisen i Europa med rekordhöga elpriser är till stor del medvetet framkallad av Ryssland genom strypt gastillförsel till EU som försvårar en redan ansträngd situation. Regeringen anser att EU nu behöver agera kraftfullt och gemensamt för att så snabbt som möjligt mildra situationen och hitta kostnadseffektiva lösningar som minskar omfattande negativa effekter för EU:s medborgare och näringsliv.

Beredskap inför nästa vinter

Vid mötet kommer energiministrarna också att diskutera försörjningsläget för den kommande vintern.

Regeringen välkomnar informationsutbytet och samordningen av frågor om energiförsörjningen och betonar vikten av solidaritet och koordinerade budskap för att säkerställa en effektiv hantering av utmaningar inom energiförsörjningen och för att stötta Ukraina.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företräder Sverige vid mötet i Bryssel.

Mer om mötet i EU:s energiråd 9 september 2022

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.